Hall auction - 82th autumn auction of postal stamps

Select a content
Philately
Postcards
Albania Andorra Belgium Postal stationery Postal stationery after 1945 The Red cross Czech Republic CR postal stationery CS after 1945 entires CS after 1945 Croatia Postage due and Printed matter Exilové - výstavní aršíky Finland Fiume France Gibraltar Historical Documents and Old Maps Nerherlands Dove Agriculture and science 1920 and 1923 Ministerial perforations and others Specimen Probationary printing Hradčany 1918 entires The Hussite Italy Jubilejní 1928 - 10. výročí ČSR Concentration Camps, Camps Cyprus Legionnaire 1919 Airmail Airmail Lichtenstein Literature Latvia Hungary Masaryk 1920 Masaryk 1923 - 1926 German occupation Germany post abroad Germany 1870 - 1945 Germany postal stationery GFR Newspaper Others Others Next from 1929 Next from 1929 entires The Liberated Republic Perfiny Transcarpathia 1918 - 39 Podpisy a autogramy Field post Poland Pošta Československá 1919 entires Praha - Tatry 1926 Předběžné B. a M. postal stationery Bohemia a Moravia B. a M. entires B. a M. Field post téte-béche Provizorní razítka po r.1945 Rakousko - Lombardsko Benátsko Austria prestamp period Austria from 1850 to 1918 Austria from 1850 to 1918, entires Austria Postal stationery Austria republic 1918 - 45 Austria republic from 1945 Austria seapost Austria field post Austria postal form Revolution overprints 1918 Revolution overprints 1945 Russia and USSR Various Collections Scout issue Slovak Republic SR postal stationery Slovakia 1939 - 45 Slovakia stationery Slovakia entires SO 1920 Souběžné Spain Special delivery Sudetenland Switzerland Great Britain OVERSEAS Zeppelin and Catapult Mails
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Hradčany 1918
41 zn. č. 7 ve čtyřbloku s horním okrajem a výrazným kompl. stroj. obtiskem 800
Open in new window XX
42 zn. č. 7, 15h cihlově červená, typ I, TD 7, ve čtyřbloku, ZP 36, 37, 46, 47, orig. lep bez stopy po nál. 20000
23000 Open in new window XX
43 zn. č. 7 STs + kombinovaný a příčkový typ - levý horní roh. čtyřblok, TD 1, krásná svěží barva, lux. kvalita 2000
2000 Open in new window XX
44 zn. č. 7 (3x), 8, 16 (2x), 18, 26 400
700 Open in new window XX/X
45 zn. č. 7 Nd rumělková, nepatrně zvrásněný papír, neznatelná stopa po nál., pěkný střih, zk. Štolfa 1500
2200 Open in new window X
46 zn. č. 7 N ve čtyřbloku z TD 5 s orig. lepem bez stopy po nál., zk. Karásek (s chybně označenou značkou hnědočervená), atest Štolfa - velmi tmavý odstín barvy bížící se ke karmínové, na levé spodní zn. lehký lom, dvl. 10000
12500 Open in new window XX
47 zn. č. 7b A 15h č e r v e n á, HZ 13 3/4 : 13 1/2, TD 7, ZP 42, původní lep bez nálepky, zk. a atest Vrba, vzácné 20000
21000 Open in new window XX
48 zn. č. 7b A 15h č e r v e n á, HZ 13 3/4 : 13 1/2, TD 7, ZP 94, původní lep bez nálepky, zk. a atest Vrba 20000
20000 Open in new window XX
49 zn. č. 7 A ve čtyřbloku, kombinované STs + p na ZP 23, TD 1, na ZP 24 kz., zk. Karásek, Šrámek 1200
Open in new window XX
50 zn. č. 7 Aa ve vodorovné dvoupásce, kombinované ST, TD 1, ZP 1 příčkový podtyp, ZP 2 I. typ spirály, II. typ příčky, vzácné, atest Štolfa 15000
Open in new window O
51 zn. č. 7 Ad, 15h rumělková ve čtyřbloku, TD 4, ZP 57, 58, 67, 68, přes pravé zn. svisle zvrásněný papír, zk. Štolfa 2800
2800 Open in new window XX
52 zn. č. 7 Ad 15h rumělková ve vodorovné dvoupásce, TD 4, ZP 61, 62, zk. Vrba 1000
Open in new window XX
53 zn. č. 7 G 15h, ŘZ 11 1/2 : 13 3/4 ve čtyřbloku s původním lepem bez nálepky, atest Štolfa 20000
23000 Open in new window XX
54 zn. č. 8, 20h zelená - levý horní 20ti-blok s velkými příčnými složkami papíru, TD 1, na ZP 1, 24 a 31 DV 900
1500 Open in new window XX
55 zn. č. 8 ve vodorovné dvoupásce s pravým okrajem, přeložkou a nedotiskem + dvoupáska s přeložkou a tiskem na lepu 300
440 Open in new window XX
56 zn. č. 8, 20h modrozelená ve větších blocích, některé s okraji, počitadly 900
Open in new window XX
57 zn. č. 9 N, zk. Štolfa, kat. cena 5000 Kč 3800
5200 Open in new window XX
58 zn. č. 9 N se spodním okrajem a počitadlem, DZ 2 (2x přerušená pomlčka za číslicí 20), zk. Gilbert, lux. střih, lehká stopa po nál. 15000
16000 Open in new window X
59 zn. č. 9 N se spodním okrajem a počitadlem 8, zk. Mrňák, Tribuna, lux. střih, neznatelná stopa po nál. 5000
6800 Open in new window X
60 zn. č. 9 N 20h karmínová, v levém horním rohu nepatrný zbytek nálepky 3200
4000 Open in new window X
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending