Hall auction - 64th spring auction of postal stamps, bank notes, coins and orders

Select a content
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Hradčany 1918
61 zn. č. 7 D, I. typ spirály + II. typ příčky, kombinovaný typ, ZP 91, TD 1, kat. cena 2000 Kč 1400
6200 Open in new window XX
62 zn. č. 7 E, zk. Štolfa 800
Open in new window XX
63 zn. č. 7 F ve 23kusovém bloku s horním okrajem, STp (5x), TD I, II. typ příčky ZP 4, 5, 15, 16, 17, kat. cena 8500 Kč 4000
Open in new window XX
64 zn. č. 7 F - pravý spodní roh. kus s vynechanou spodní vodorovnou perforací, zk. Karásek 300
1200 Open in new window XX
65 zn. č. 7 F - levý spodní roh. kus, kombinované typy spirály a příčky, TD I, ZP 91, kat. cena 1500 Kč 900
2200 Open in new window XX
66 zn. č. 7 G STs + STp ve vodorovné dvoupásce, ZP 23 a 24, TD 1, silně posunutá perforace směrem nahoru, zk. Karásek, kat. MERKUR 65000 Kč 40000
Open in new window XX
67 zn. č. 7 G, II. typ příčky, zk. Karásek, kat. Merkur 35000 Kč 12000
30500 Open in new window XX
68 zn. č. 7 H STk + s - levý spodní roh. čtyřblok s kombinovanými ST + ST, čtyřblok pochází z 1. TD, kombinovaný typ na ZP 91, 1. spirál. typ na ZP 92, jedny z nejvzácnějších ST, čtyřblok má původní svěží lep, pěkně centrovaný, zk. Karásek, Gilbert, atest Vrba 230000
Open in new window XX
69 zn. č. 7 H s pravým okrajem, typ II, zk. Mrňák, Vrba, atest Vrba, zn. má původní lep, lux. kvalita 3600
4800 Open in new window XX
70 zn. č. 7 H, kat. cena 2000 Kč 800
2200 Open in new window O
71 zn. č. 7 I STs ve vodorovné dvoupásce s spodním okrajem a počitadly, smíšené ŘZ 13 3/4 : 11 1/2 : 10 3/4, I. typ spirály na ZP 94, původní svěží lep, zk. Maleček, Karásek, Gilbert, Pittermann, Lešetický, atest Vrba, jedna z nejvzácnějších zn. ČSR, známý jen tento jediný kus, kat. cena (Merkur cca 300000,- Kč) 220000
260000 Open in new window XX
72 zn. č. 7 I se spodním okrajem, ŘZ 13 3/4 : 11 1/2 + 10 3/4, původní lep bez nálepky, zk. Gilbert, Karásek, Škaloud, atest Vrba, jedna z nejvzácnějších zn. ČSR, kat. cena 100 000 Kč 90000
115000 Open in new window XX
73 zn. č. 8, dvojitý tisk ve čtyřbloku, zn. č. 9 C ve svislé dvoupásce s příčnou světlinou přes obě zn. 300
300 Open in new window XX
74 zn. č. 8 M dvouzn. meziarší protisměrné přeložené, kat. cena 8000 Kč 6200
6200 Open in new window XX
75 zn. č. 8 D ve svislé dvoupásce se spodním okrajem a dvojitou střední perforací, zn. č. 8 D ve vodorovné dvoupásce s pravým okrajem a vynechanou svislou perforací 300
300 Open in new window XX/X
76 zn. č. 9 pěkný střih, zk. Mrňák 2800
Open in new window XX
77 zn. č. 9 s kompl. stroj. obtiskem, dvl, zk. a atest Vrba 2000
2200 Open in new window XX
78 zn. č. 9 zk. Vrba, Karásek, atest Vrba 1800
1800 Open in new window X
79 zn. č. 9, pěkný střih, dřívko v papíře, zk. Dr. Richter, kat. cena 3500 Kč 2800
Open in new window XX
80 zn. č. 9 - levý spodní roh. kus s počitadlem 4000
8000 Open in new window XX
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending