Hall auction - 57th autumn auction of postal stamps, bank notes, coins and orders

Select a content
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Předběžné
1 výstřižek s vylepeným 20ti-blokem zn. Mi. č. 113 s denním raz. KASSA (Košice) 21.DEC.1918 a výstřižek frank. 20ti-blokem zn. Mi. 167 s raz. KASSA 4.NOV.1918, velmi vzácné 9000
Open in new window V
2 sestava 4 ks výstřižků frank. uherskou zn. Turul s denním raz. KOŠICE z prosince 1918, velmi zajímavé 6000
Open in new window V
3 dva dvojdílné ústřižky rak. průvodek frank. zn. P č. 23b (Mi. 220 b) + zn. P č. 11 (Mi. 199), pod. raz. PRAHA 5 22.11.18, resp. P 25 (Mi. 223), raz. TESCHEN 2 16.12.18 300
300 Open in new window DOP.
4 dopis frank.příčně půlenou zn. P č. 6 (Mi. 194) se stroj. raz.BRNO 2 1.2.19 a celistvost frank. příčně půlenou zn. P 25 (Mi. 224) + hradč. zn. č. 3 a 5 D se stroj. raz. BRNO 2 4.2.19, zajímavé 300
Open in new window DOP.
5 dvě nekompl. uherské průvodky frank. zn. P č. 28 (Mi. 190), P 29 (Mi. 191), P 49 (Mi. 185), P 50 (Mi. 213) s raz. TRENCSEN 7.NOV.1918, resp. SELMECZBÁNYA (Banská Štiavnica) 21.DEZ. 1918. 400
Open in new window DOP.
6 sestava 3 ks uherských průvodek frank zn. P č. 28 (Mi. 190), P 29 (Mi. 191), P 33 (Mi. 194), P 34 (Mi. 195),P 47 - P 49 (Mi. 183-5) s raz. BREZNOBANYA, resp. MIAVA z ledna a února 1919 800
800 Open in new window V
7 sestava 4 ks uherských průvodek frank. souběžnými zn. emisí ženci a Karel s raz. MALACZKA, SELMECZBANYA, BESZTEROZEBANYA, OSVENYES z ledna a února 1919, zajímavé 600
600 Open in new window DOP.
Souběžné
8 dvoudílná pošt. průvodka frank. zn. P 9 (Mi. 197), pod. raz. HOŘOVICE 18.11.18 + tři ústřižky průvodek se smíš. česko-rak. frankaturami, mj. zn. P 14 (Mi. 202), zajímavé 400
400 Open in new window V
9 ústřižek pošt. průvodky frank. smíš. česko-rakousko-maďarskou frankaturou, pod. raz. ILAVA 26.1.1919, zajímavé 300
1300 Open in new window V
10 firemní celistvost frank. česko-rakouskou frankaturou, pod. raz. REICHENBERG 25.2.19, I. TO 800
800 Open in new window DOP.
11 celistvost v místě frank. zn. č. 5, zatíž. tr. portem vyplac. rak. známkou Mi. 224 s přetiskem DOPLATIT s raz. PRAHA 1 28.2.1919 ( souběžné poslední den platnosti) 300
Open in new window DOP.
12 celistvost do Náchoda frank. smíš. česko-rakouskou frankaturou, pod. raz. PRAHA 1 13.8.19 400
400 Open in new window DOP.
13 sestava 8 ks pošt. průvodek se smíšenou frankaturou Hradčan a uherských známek, zajímavé, k prohlédnutí 300
1500 Open in new window V
14 sestava 3 ks kompl. uherských pošt. průvodek dofrank. zn. Hradčan s raz. ALSÓKUBIN (Dolný Kubín), NAGYSZOMBAT (Trnava) 300
400 Open in new window DOP.
Hradčany 1918
15 zn. č. 1 - 26, vč. zn. č. 6, 7c, 10 Nc, 13, 21a + 21c, 22b, 23a, celkem 64 ks, zn. č. 6, 9, 10 Nc a 13 zkoušené, vys. kat. záznam 13500
15500 Open in new window XX
16 zn. č.1 C v kompletním 100 ks. arhu s dvojitou svislou perforací na pravém okraji 200
400 Open in new window XX
17 zn. č. 1 C a zn. č 3 v kompletních 100 ks. arších oba TD 1 svisle přeložené 200
250 Open in new window XX
18 zn. č. 2 Mp + 2 Ms - čtyřznámková meziarší protisměrné a stejnosměrné, lehce přeložená, kat. cena 18000 Kč 12500
14000 Open in new window XX
19 zn.č. 3 TD 2 ve 100kusovém archu, uprostřed svisle rozstřižen 200
400 Open in new window XX
20 zn.č. 3 v kompletním 100 ks. archu uprostřed svisle rozstřižen, TD 1 200
Open in new window XX
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending