Hall auction - 56th spring auction of postal stamps, bank notes, coins and orders

Select a content
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Hradčany 1918
61 zn. č. 7 E, typ I, TD I, ZP 94, se spodním okrajem, zk. Štolfa 5000
6200 Open in new window XX
62 zn. č. 7 F ve čtyřbloku, STs + p kombinovaný ST, ZP 13, 14, 23 - 24, kombinovaný typ na ZP 23, zk. Karásek, kat. cena 3000 Kč 2000
Open in new window XX
63 zn. č. 7 F STp ve 12ti-bloku s horním okrajem, 4x STp, TD I, II. typ příčky na ZP 5, 15, 16, 17, lux. kvalita 4900
Open in new window XX
64 zn. č. 7 F ve vodorovné dvoupásce, STs + p kombinovaný ST, zk. Gilbert, Karásek, kat. cena více jak 2000 Kč 1200
Open in new window XX
65 zn. č. 7 F v 15ti-bloku se spodním okrajem, TD I, DV na ZP 68, 86, 96, kat. cena min. 1200 Kč 700
700 Open in new window XX
66 zn. č. 7 H, typ II, zk. Gilbert.lux. kvalita, kat. cena 4000 Kč 2500
3400 Open in new window XX
67 zn. č. 8 ve čtyřbloku, tisk ze silně opotřebované desky, zk. Gilbert 400
Open in new window XX
68 zn. č. 9 N, lux. střih i kvalita 2600
3100 Open in new window XX
69 zn. č. 9 N, lux. střih i kvalita, zk. Gilbert, Kart. cena 3500 Kč 2500
Open in new window XX
70 zn. č. 9 N s pravým okrajem, v okraji mimo zn. dřívko v papíře, zk. Karásek, kat. cena cca 4000 Kč 3000
Open in new window XX
71 zn. č. 9 N II. příčkový typ, TD I, ZP 65, zk. Gilbert, Škaloud 10000
10000 Open in new window XX
72 zn. č. 9 N, zk. Gilbert, lux. střih i kvalita, kat. cena 3500 Kč 2600
Open in new window XX
73 zn. č. 9 N ve čtyřbloku s pravým okrajem a nápichovým bodem, lehká stopa po nál., kat. cena 11000 Kč 9500
11500 Open in new window XX/X
74 zn. č. 9 N STp ve čtyřbloku, TD I, příčkový typ na ZP 61, v ČR v aukci poprvé, zk. Mrńák, mimořádná nabídka 80000
Open in new window XX
75 zn. č. 9 N s pravým okrajem na výstřižku s raz. PRAHA 1 21.11.19 900
1360 Open in new window V
76 zn. č. 9 Ab růžová ve čtyřbloku s nálepkou + 9 C ve čtyřbloku, kat. cena min. 3000 Kč 1200
1700 Open in new window XX/X
77 zn. č. 9 C - levý spodní roh. 9ti-blok, TD II, DV na ZP 78, 98, DZ 2x přerušená desetinná čárka pod stým ZP 200
420 Open in new window XX
78 zn. č. 10 a 25h světlemodrá ve 100kusovém archu - chybí zn. ze ZP 100, kat. cena cca 3000 Kč 1200
1200 Open in new window XX
79 zn. č. 10b ve svislé dvoupásce se širokou příčnou složkou papíru na horní zn. + 10b s kompl. stroj. obtiskem (2x) odstíny, + 10 A se stroj. obtiskem 300
460 Open in new window XX/X
80 zn. č. 10 Nc ve čtyřbloku, kat. cena 2500 Kč 1600
2400 Open in new window XX
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending