Hall auction - 32th Autum auction of postal stamps

Select a content
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Předběžné - souběžné
1 zn. P č. 16 - 19 (Rakousko Mi. č. 204 - 7 I), 2, 3, 4, 10K - velký znak 3000
Open in new window XX
2 zn. č. P 11 (Mi. č. 199), P 16 (Mi. č. 221), na výstřižcích, zn. č. P 17 (Mi. č. 222) s raz. ZÁMRSK, GABLONZ, EGR 1 s datem 28.10.19 200
Open in new window V
3 zn. č. P 18 (Mi. č. 223) - dvě dvoupásky na velkém výstřižku s raz. EIPEL 28.10.18, k prohlédnutí 700
Open in new window V
4 rak. KL Karel dofrank. zn. PS č. 2 s raz. TROPPAU 1 28.10.18 a ústřižek pošt. průvodky frank. třípáskou zn. č.P 9 s raz. TROPPAU 2 28.10.18, zajímavé 700
Open in new window DOP.
5 Celistvost frank. půlenou zn. č. P 23 (Mi. č. 222), pod. raz. KŘIVOKLÁT 30.12.18 200
Open in new window DOP.
6 dopis do Vídně frank. zn. č. P 3 + zn. Hradčany č. 8 se spodním okrajem, pod. raz. PŘEROV 18.1.19, velmi dobrá kvalita 1200
Open in new window DOP.
7 novinová páska frank. příčně půlenou zn. č. P 3 (Mi. č. 187) s raz. TESCHEN 13.1.19, velmi zajímavé 500
Open in new window DOP.
8 novinová páska frank. zn. P NV č. 1 + dtto příčně půlená, razítko TESCHEN 1919 500
Open in new window DOP.
9 novinová páska frank. příčně půlenou zn. PNV č. 3 (Mi. č. 214), pod. raz. CIESZIN 15.1.19 1300
Open in new window DOP.
10 KL Červeného kříže frank. zn. PDL č. 16 s raz. PLZEŇ 3 12.2.19 200
Open in new window DOP.
11 maďarská tel. karta frank. zn. P č. 34, P 52, s raz. BERZETÉ (BERZETÍN)31.MAR.1919 400
Open in new window DOP.
12 Maď. průvodka 2fil dofrank. zn. č. P 31 a zn. P 50, pod. raz. LOSONCZ (LUČENEC), zajímavé 200
Open in new window DOP.
13 R-dopis frank. na zadní straně zn. č. P 31 s čtyřpáskou zn. P 50 s raz. LIPT•ÚJVÁR (HRÁDOK), přích. raz. TUROCZSZENTMARTON 26.DEC.1918, dobrá kvalita, zajímavé 400
Open in new window DOP.
14 sestava 11 ks ústřižků pošt. průvodek frank. smíš. frankaturami s rak. zn. 260
Open in new window V
15 sestava 25 ks ústřižků pošt. průvodek - Rakousko - předběžné, různá razítka, frankatury 370
Open in new window V
Hradčany
16 zn. č. 1 - 26 (bez zn. č. 6, 9, 13) 1000
Open in new window XX
17 zn. č. 1 - 26 (bez zn. č. 6, 9, 13) s průsekem 1000
Open in new window XX
18 zn. č. 1 - dva 100kusové PL a zn. č. 2 - dva 100kusové PL, vždy TD I, TD II 300
Open in new window XX
19 zn. č. 1 TD I + 1 C TD II ve 100kusových PL 200
Open in new window XX
20 zn. č. 1 C - 35 ks 100kusových PL 1000
Open in new window O
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending