Hall auction - 22th written auction of postal stamps and paper money

Select a content
Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com

Online bidding has ended


Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending
Předběžné - souběžné
1 KL frank. předběžnou zn. č. P3 s raz. Praha 1 11.XII.18 300
Open in new window DOP.
2 soudní obsílka vylepená rak. půlenou 40h předběžnou doplatní zn. s raz. Praha 1, slabě přeložený 300
Open in new window DOP.
3 KL frank. zn. č. 3D s raz. Plzeň 26.1.19 a dofrank. předběžnými spěšnými zn. č. 220A (2x) jako doplatními známky s raz. Doudlevce 27.I.19 300
Open in new window DOP.
4 dop. frank. smíšenou frankaturou zn. č. P22, 3 s raz. Praha 1 11.II.19 150
Open in new window DOP.
5 pohl. frank. smíšenou frankaturou, předběžné P 1 (2x) 3 h Koruna + čs. zn. č. 3 5h Hradčany s raz. Mor. Budějovice 10.III.19 200
Open in new window DOP.
6 5 ks pošt. průvodek frank. rak. a uhr. předběžnými zn. (1x souběžná) 600
Open in new window DOP.
7 25 ks celistvostí a ústřižků z průvodek frank. předběžnými a smíšenými frankaturami 1000
Open in new window V / DOP
8 maďarská průvodka frank. maďar. zn. a vzadu předběžné doplatní zn. č. P 53, P 67 s raz. Křesetice 10.XII.18 200
Open in new window DOP.
9 maďarská průvodka frank. maďar. zn. a vzadu předběžné doplatní zn. č. P 53, P 67 s raz. Hirschberg 20.12.18, svisle přelož. 200
Open in new window DOP.
10 maďarská pošt. průvodka frank. maďar. zn. a vzadu čs. zn. č. 8 jako provizorní doplatní s raz. Laugenau 11.2.19 200
Open in new window DOP.
11 rak. dofrankovaný KL 5h FJI přelepený hradčanskou zn 20h modrá s raz. Dvůr Králové 10.XI.20 200
Open in new window DOP.
12 výstřižek s rak. doplatní výpotřební zn. PDL 30 (18-ti blok) s raz. Louny 11.11.18 300
Open in new window DOP.
Hradčany
13 zn. č. 3D ve 4-bl. s vynechanou vodorovnou perforací a dvojitou svislou perforací 350
Open in new window XX
14 zn. č. 4E ve 4-bl. 200
Open in new window XX
15 zn. č. 5D, 2x zn. + 2x dvoupáska, vše s vynech. nebo posunem perforace, zk. Karásek 400
Open in new window XX/X
16 zn. č. 5 Mps, stejnosměrné meziarší, slabá stopa po nál., lom. v papíře 2500
Open in new window X
17 zn. č. 6, zk. Gilbert, opravený lep 250
Open in new window X
18 zn. č. 6C v 15- ti bl. se spodním okrajem, 1 zn. s II. rámečkovým typem 300
Open in new window XX
19 ústřižek průvodky frank. zn. č. 6, 20, raz. Košice 15.VII.20, zk. Karásek 1300
Open in new window V
20 zn. č. 7c červenohnědá 7.TD, zk. Karásek 4800
Open in new window XX
Sorted by
title | prices | numbers
Sort Type
ascensional | descending