Obsah

-->

MERKUR 4/2019

Z OBSAHU

 • (1) Hradčany- letecké 1920 – návrhy, ZT a typologie u páté kresby
 • (5) Pečiatky PÚ Košice 1919 – 1938 
 • (8) Rámčekový typ na Hradčanoch 500h z TD I.
 • (10) Jak poznat vhodnou známku pro investiční účely?
 • (15) Bavorský Vojenský řád Maxe Josefa a jeho brněnské kořeny
 • (19) Na počátku byla vize- Tomáš Mádl v Clubu de Monte Carlo
 • (20) Známky indických států - PÚNČ
 • (23) Cordoba 
 • (I) Vzpomínka na znalce Františka Šrámka
 • (III) Evidenčné karty pošty Košice 2 
 • Příloha: Novinové známky starého Rakúska emisia 1851 – modrý Merkur

AUS DEM INHALT

 • (1) Hradschin-Flugpostmarken 1920 - Entwürfe, Probedrucke und Typologie der 5. Zeichnung 
 • (5) Stempel des Postamtes Košice 1919 – 1938
 • (8) Rahmentype der 500h Hradschin von Platte I .
 • (10) Wie kann man eine für Anlagezwecke geeignete Briefmarke erkennen? 
 • (15) Der Bayerische Max-Josef-Militärorden und seine Brünner Urkunft
 • (19) Am Anfang war eine Vision - Tomáš Mádl im Club de Monte Carlo
 • (20) Briefmarken der indischen Staaten – PUNCH
 • (23) Cordoba
 • (I.) Erinnerung an den Prüfer František Šrámek
 • (III.) Evidenzkarten des Postamtes Košice 2
 • Anhang: Zeitungsmarken der österreichischen Ausgabe 1851 - blauer Merkur

FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany airmail stamps 1920 - Designs, proofs and typology of the 5th drawing
 • (5) Postmarks of the Košice post office 1919 - 1938
 • (8) Frame type of 500h Hradčany from plate I .
 • (10) How to identify a stamp suitable for investment purposes?
 • (15) The Bavarian Max Josef Military Medal and its Brno origin
 • (19) In the beginning there was a vision - Tomáš Mádl in the Club de Monte Carlo 
 • (20) Stamps of the Indian States - POONCH
 • (23) Cordoba 
 • (I.) Remembrance on the expert František Šrámek
 • (III.) Evidence cards of the post office Košice 2 
 • Appendix: Newspaper stamps of the Austrian edition 1851 - blue Merkur