Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2011 - Autor: -mr-

Z obsahu

REPÜLÖ POSTA 1918 v Uhersku (II. část)    2
Neznámé a nezvyklé známkové „svitky“ z N. Zélandu    7
Mezinárodní odpovědky Protektorátu Č+M (III. část)    10
Vzácné zkusmé tisky Slovenska 1939    12
75. narozeniny významného rytce M. Ondráčka    14
„Zvěrokruh“ Alfonse Muchy – vydání ČR a Rakouska    15
Dobytí jižního pólu (Amundsen) (I. část)    16
Emisní ročník 2010 známek Slovenské republiky    20
Architekt A. Wiehl a jeho dílo na známkách ČSR    22
Ivan Strnad ve známkové tvorbě ČSR    23
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVII. část)    26Aus dem Inhalt

REPÜLÖ POSTA 1918 in Ungarn (Teil II)    2
Unbekannte und ungewöhnliche „Markenrollen“ von Neuseeland    7
Internationale Antwortscheine des Protektorats B+M (Teil III)    10
Seltene Druckproben der Slowakei 1939    12
75. Geburtstag des bedeutenden Stechers M. Ondráček    14
„Zodiak“ von Alphonse Mucha - Ausgaben von ČR und Österreich    15
Eroberung des Südpols (Amundsen) (Teil I)    16
Das Briefmarkenjahr 2010 den Slowakischen Republik    20
Architekt A. Wiehl und sein Werk auf Briefmarken der ČSR    22
Ivan Strnad in der Briefmarkenproduktion der Tschechoslowakei    23
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XVII)    26


From the contents

REPÜLÖ POSTA 1918 in Hungary (Part II)    2
Unknown and unusual stamp „coils” of New Zealand    7
International Reply Coupons of the Protectorate B + M (Part III)    10
Rare proofs of Slovakia 1939    12
75th Birthday of the eminent engraver M. Ondráček    14
“Zodiac” by Alphonse Mucha – Czech and Austrian issues    15
Conquest of the South Pole (Amundsen) (Part I)    16
The 2010 postage stamps of the Slovak Republic    20
Architect A. Wiehl and his work on stamps of Czechoslovakia    22
Ivan Strnad in the stamp production of Czechoslovakia    23
Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XVII)    26