Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2009 - Autor: -mr-

Z OBSAHU:

 

 • (1) Rytiny Eduarda Karla pro V. kresbu „Hradčan“
 • (2) Exklusivní dopis, jakých je málo
 • (4) Revoluční přetisky 1944–1945
 • (10) Identifikácia farebných odtieňov
 • (12) Přetiskové emise známek Bosny a Hercegoviny (dokončení)
 • (14) Životopisné „hrátky“ mistra rydla (J. Herčík)
 • (15) Zapomenutý ostrov (Canton Island)
 • (18) Hrady a zámky na známkách z území někdejší ČSR (V)
 • (22) Poukázky Zemské banky král. Českého (III)
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR (XII)
 • (vl. II. – III.) Příroda Třeboňska okouzlila… (výsledky ankety MR)
 

AUS DEM INHALT

 • (1) Gravuren von Eduard Karel für die V. Zeichnung „Hradschin“
 • (2) Ein exklusives Schreiben, von denen es wenig gibt
 • (4) „Revolutionäre“ Überdrucke 1944–1945
 • (10) Identifizierung von Farbnuancen
 • (12) Die Aufdruckausgabe von Bosnien und Herzegowina (Ende)
 • (14) Biographische „Spielereien“ des Meisters des Stichels (J. Herčík)
 • (15) Die vergessene Insel (Canton Island)
 • (18) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (V)
 • (22) Gutscheine der Landesbank des Königreiches Böhmen (III)
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (XII)
 • (Ei. II. – III.) Die Natur um Třeboň bezaubert (Ergebnisse der MR-Umfrage)
 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Engravings by Eduard Karel for the V-th drawing of „Hradčany”
 • (2) An exclusive letter of a kind we have few
 • (4) „Revolutionary” overprints 1944–1945
 • (10) Identification of color shades
 • (12) The overprint issue of Bosnia and Herzegovina (end)
 • (14) Biographical „thumbles” of the master of graver (J. Herčík)
 • (15) The forgotten Island (Canton Island)
 • (18) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (V)
 • (22) Vouchers of the „Zemská banka král. Českého“ (III)
 • (26) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (XII)
 • (Att II. – III.) The nature around Třeboň charmed (results of MR survey)