Katalog příležitostných poštovních razítek ČSR 1918–39

-->

MERKUR 4/2004

Neumann Jiří, Václavovič Jiří: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939. I. vydání, Plzeň, PRESSFIL 2004. Formát A5, 356 str., 1072 záznamů, 941 ilustr., 395 Kč.
Denní čs. poštovní razítka z období let 1918-1939 patří mezi dobře zpracované oblasti naší poštovní historie, a to zejména díky mimořádné práci dr. E. Votočka (viz Monografie čs. poštovních známek, díl XVI a XVII). Přesto však jejich zpracování nebylo dosud úplné - chyběl např. spolehlivý a úplný katalog příležitostných razítek. K dispozici byl pouze neúplný tematický soupis těchto razítek v katalogu V. Nebeského. Tuto mezeru nyní zaplňuje právě Katalog příležitostných poštovních razítek ČSR 1918 - 1939 autorů J. Neumanna a J. Václavoviče.
Úvod katalogu je věnován vývoji a dělení příležitostných razítek podle jejich typu a barvy. Vlastní katalogová část má 274 stran. Razítka jsou řazena postupně podle dat použití. Každé má své katalogové číslo (rok / poř. číslo), následuje přesný přepis textu razítka, dosud známá data jeho používání, jeho barva a konečně ocenění razítka na výstřižku a na kompletní celistvosti.
Závěr katalogu patří podrobnému rozlišení těch příležitostných razítek, kterých bylo ke stejné události používáno více a která přitom nebyla rozlišena např. písmeny. Načrtnuty jsou také možnosti uspořádání sbírky příležitostných razítek. Zejména sběratelé - regionalisté pak ocení rejstřík razítek podle pošt, na nichž byly použity.
Katalog je velmi dobře a přehledně zpracován, číslování razítek dostatečně srozumitelné a jednoznačné, ilustrace (byť nejsou k dispozici u všech razítek) dostatečně kvalitní. Přínosem je i střízlivé ocenění razítek, které konečně zřetelně zohledňuje i vzácnost jejich skutečného výskytu a popularitu. Katalogu by šlo asi vytknout jen to, že chybí rejstřík rozčleňující razítka podle námětů (např. na sportovní, výstavní, k výročím, osobnostem atd.).
Každopádně jde podle našeho názoru o jednu z nejpřínosnějších filatelistických publikací poslední doby, která by neměla chybět v knihovně žádného seriózního sběratele. Zájemcům jej proto v tomto čísle nabízíme i v naší zásilkové službě.

Pictures: