Soutěž o “Grand Prix” výstavy WIPA 2000 - mimořádný úspěch českých a slovenkských rytců

-->

MERKUR 3/2000 - Autor: Ing. Zdeněk Fritz

Zatím se nestalo, aby česká a slovenská známková tvorba svorně bok po boku triumfovaly v prestižní světové soutěži o nejkrásnější známky světa. V závěru loňského roku k této neuvěřitelně příznivé shodě došlo, a to při vyhlášení výsledků soutěže “Grand Prix” ve Vídni.
Z podnětu Organizačního výboru Světové výstavy WIPA 2000 došlo před časem k rozhodnutí uspořádat každým rokem soutěž o nejkrásnější známky světa v absolutním pořadí, tj. bez ohledu na druh a způsob tisku známek, kdy základním kritériem je umělecká hodnota a celkový estetický dojem hodnocených známek. Výsledky bude vyhlašovat speciální odborná jury, ustavená zvláště k tomuto účelu, a to vždy za emise předchozího roku. Vítězná známka bude poctěna Velkou cenou a vydávající poštovní správa obdrží velký reprezentační pohár s vyrytým textem “GRAND PRIX DE L’ EXPOSITION WIPA” a příslušným vročením. Tuto poctu získala v roce 1999 pro rok 1998 poštovní správa Republiky San Marino za známku 1800 lir k výstavě ITALIA ‘98, zobrazující plastiku Emilia Greca “Mladá dívka”. Nás ovšem nejvíce zajímá, že druhé místo celkového pořadí získala krásná Navrátilova – Housova “Přadlena” z emise “Umění 1998” (16 Kč), zároveň nejkrásnější známka České republiky roku 1998!
A hned v “sousedství” na třetím místě stanula na pomyslném bronzovém stupni známka s vynikající rytinou Fero Horniaka, tlumočící nádherný obraz Martina Benky “Krajina z Terchovej” (10 Sk). Toto třetí místo se slovenskou známkou sdílí známka Austrálie 45 c z emise motýlů.
Poštovním správám ČR a SR i oběma Mistrům rydla Bedřichu Housovi a Fero Horniakovi srdečně blahopřejeme! My, sběratelé českých a slovenských známek, sdílíme obrovskou radost všech, kdož mají zásluhu na těchto vynikajících úspěších, z dalšího důkazu, jak vysoce je ve světě ceněno umění Mistrů známkové grafiky České a Slovenské republiky.

Ing. Zdeněk FritzPictures: