Obsah

-->

MERKUR 2/2024

Z OBSAHU

 • (1) Rakúské výplatné známky 50 kr. z emisie 1867
 • (5) Hodně štětstí! – Dobré přistátní! – balonová pošta
 • (6) Celistvosti židovského národného fondu
 • (8) Jíčínské pěší pluky
 • (13) Sbírka lady Bridger Blue-Bell
 • (17) Sběratel MUDr. Václav Bruna
 • (20) Štátovky 5 Kčs / (1945)
 • (22) 50. výročie GBLA známok kapitána Fojtů
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 26. část

 

AUS DEM INHALT

 • (1)     Österreichische Freimarken 50 kr. der Ausgabe 1867
 • (5) Glück ab! - Gut Land! - Ballonpost
 • (6) Belege des Jüdischen Nationalfonds
 • (8) Die Infanterie-Regimenter von Jičín
 • (13) Sammlung der Lady Bridger Blue-Bell
 • (17) Der Sammler MUDr. Václav Bruna
 • (20) Die Staatsnoten 5 Kčs / (1945)
 • (22) 50-jähriges Jubiläum der GBLA-Briefmarken von Kapitän Fojtů
 • (Anlage 1 – 4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 26

 

FROM THE CONTENTS

 • (1)     Austrian postage stamps 50 kr. of the 1867 issue
 • (5) Glück ab! - Gut Land! - Balloon mail
 • (6) Covers of the Jewish National Fund
 • (8) The infantry regiments of Jičín
 • (13) The collection of Lady Bridger Blue-Bell
 • (17) The collector MUDr. Václav Bruna
 • (20) 5 Kčs state notes / (1945)
 • (22) 50th anniversary of the GBLA stamps of Captain Fojtů
 • (Appendix 1 – 4) The post office 602 00 Brno 2 - part 26