Osvobozená republika

-->

MERKUR 1/2002 - Autor: Jiří Stupka

Pokračování článku Jiřího Stupky z č. 6/2001 – str. 10–12

O podobný námět se ženou se pokusil také známý umělec a autor známek „Holubice“ Jaroslav Benda. Je znám návrh kreslený tužkou s hodnotou 25, kde alegorická postava ženy s hvězdou nad hlavou držící v pravé ruce srp, na kterém sedí holubice s ratolestí v zobáku a v levé ruce držící pochodeň (obr. 81) Druhým návrhem s hodnotou 50 je postava předkloněné ženy sbírající pravou rukou klasy (obr. 82). Velikost návrhů je asi 150x190 mm. Byly vypracovány v červenci roku 1919. Pocházejí z pozůstalosti po autorovi a jejich cena se pro mimořádnou vzácnost nedá určit. Oba návrhy jsou také v menším provedení kreslené bělobou na černém, šedém a hnědočerném papíru (obr. 83) ve velikosti asi 65x80 mm. Definitivní podoba zkusmých tisků je v provedení knihtiskovém na bílém křídovém papíru v barvě červené a zelené (obr. 84).
O oblíbenosti alegorického motivu „ženy znázorňující osvobození“ nás může přesvědčit i několik dalších nepřijatých návrhů studentů profesora Brunnera z listopadu 1923 vydaných knihtiskem na bílém křídovém papíru a známkovém papíru s lepem (obr. 85 a 86). Barvy jsou modrá, hnědá, černá i další.

Obr. 85 Autor: a+b) A. Pleva,
c) J. Vlková, d) J. Horník,
e) H. Dostálová
Obr. 86 Autor: a) K. Novák,
b) J. Vlková, c) J. Horník,
d) K. Kinský, e) J. Vlková,
f) N. Winterníková, g) J. Dušek
Vlastní známky v hodnotách 20, 25, 30, 40, 50 červená, 50 zelená, 60, 100, 150, 185 a 250 hal (obr. 87) vycházely postupně od 18. 6. 1920 do 10. 4. 1922 a z oběhu byly také stahovány postupně až do 15. 1. 1926. V této studii je bezpředmětné zajímat se o jednotlivé známky, které jsou katalogizovány.
Známky byly vydány s hřebenovým zoubkováním 14 postupujícím shora dolů. Pouze dvě hodnoty (40 a 60 hal) byly zoubkovány s takzvaným ležmým hřebenovým zoubkováním postupujícím zleva doprava. Zde stojí za zmínku pouze krajové kusy (obr. 88), kde je na první pohled zřejmé, o jaký druh zoubkování se jedná. Úředně bylo použito také řádkové zoubkování 13 3/4, pouze však u hodnot 40, 50 zelená, 60, 100 a 150 hal. Ostatní hodnoty zoubkované řádkovým zoubkováním 13 3/4 jsou označovány jako neúřední. Přesto se na trhu objevují a jsou středem pozornosti sběratelů. Jedná se o hodnoty 20, 25, 30, 185 a 250 hal (obr. 89). Pouze hodnota 50 hal červená nebyla zoubkována řádkovým zoubkováním 13 3/4. Ceny úředně vydaných známek jsou v katalozích a proto je zde neuvádím. Dřívější specializované katalogy (jako Eksteinův z r. 1939) uváděly celou škálu barev, proto stojí za uvedení i zde:

20 h – světle až tmavě oranžově růžová, červená, karmínově červená
25 h – světle hnědá, tmavohnědá, hnědošedá, černě hnědá
30 h – světle až tmavě červenofialová, hnědofialová, tmavě fialová
40 h – červenohnědá, tmavohnědá
50 h – červená, tmavočervená
50 h – světle a tmavě zelená, žlutozelená, modrozelená, sytě zelená
60 h – světle a tmavě modrá, ultramarinová, šedomodrá
100 h – šedohnědá, černohnědá, čokoládově hnědá
150 h – červená
185 h – světle a tmavě oranžová
250 h – šedozelená, tmavozelená, tmavě olivová, sytě (černě) zelená

Jako úředně nevydané jsou uváděny známky nezoubkované. Jsou na známkovém papíru s lepem jako u známek vydaných, také barvy jsou shodné s barvami známek vydaných. Nezoubkované známky jsou ve všech hodnotách známek vydaných s výjimkou známky hodnoty 150 hal, o které byla zmínka již u zkušebních tisků. Známky se vyskytují také razítkované, ale pouze s razítky z ochoty nebo jako filatelistické zásilky (obr. 90). Pouze hodnota 40 hal II. typ se dostala k poštovnímu úřadu Pardubice, kde se používala v roce 1922 (obr. 91). U ústřižku na obr. 92 nelze doložit, použil-li nezoubkované známky filatelista nebo balíková přepážka poštovního úřadu Praha 1.

U nezoubkovaných známek 50 hal červená a 50 hal zelená se také nachází desková vada DV 39/ - vajíčko (obr. 93). U hodnoty 50 hal zelená je znám jeden exemplář retuše RE 39/ - deskové vady vajíčko.
Zcela mimořádně se vyskytují vodorovná meziarší hodnot 30 a 40 hal na známkovém papíru s lepem v barvách vydaných známek (obr. 94).
Rozřezáním 100 kusových desek na svislé pásy (tři známky vodorovně) a převrácením těchto pásů v protichůdném uspořádání měl být přizpůsoben tisk desek pro sešitková vydání. Celou akci známkových sešitků měla financovat pražská inzertní firma Piras, která si přála inzerci na volných stránkách připravovaných známkových sešitků (obr. 95). Z akce sešlo změnou poštovních sazeb. Proto dala poštovní správa příkaz předat vytištěné archy známek do normálního prodeje.
Připravovaný známkový sešitek měl destičky ze silnějšího kartonu a místo známek barevné listy papíru zoubkované hřebenovým zoubkováním 14 (obr. 95a).
V přípravě na tisk známek v hodnotách 40, 50 a 60 hal pro známkové sešitky bylo použito tisku na barevných makulaturních papírech a s hodnotou 40 hal silnějšího nahnědlého kartonu pro tisk dopisnic (obr. 95b).
Tiskové zkoušky na barevném papíru jsou také zkušebně zoubkované řádkovým zoubkováním 13 3/4.
Vzácné jsou protichůdné dvojice nezoubkované. Úzké jsou známé u hodnot 40, 50 a 60 hal, široké u hodnot 40 a 60 hal (obr. 96).
(Pokračování)

Jiří StupkaPictures: