Medaile uznání Národní federace zmrzačených vojáků a válkou zraněnýchCategory

BELGIE


Number: FA11890
Price: SOLD

More photographies

  • Medaile uznání Národní federace zmrzačených vojáků a válkou zraněných
  • Medaile uznání Národní federace zmrzačených vojáků a válkou zraněných