ústřižek pošt. průvodky frank. zn. DL č. 4 a S 2 použité jako výplatní zn., pod. raz.VRANNÉ NAD VIDNAVOU 28.3.19Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Doplatní, OT a Doruční / Postage due and Printed matter


Number: 360
Grading : V
Starting price: 500 CZK | 23,03 USD | 19,56 EUR

More photographies

  • ústřižek pošt. průvodky frank. zn. DL č. 4 a S 2 použité jako výplatní zn., pod. raz.VRANNÉ NAD VIDNAVOU 28.3.19