uherská pošt. průvodka dofrank. zn. P 41 (Mi. 202) + P 53 (Mi. 216), pod. raz. GIRLÁT (Girlatovce) 24.2.19, ústřižek uherské pošt. průvodky frank. zn. P 28 (Mi. 190), P 39 (Mi. 200), P 50 (Mi. 213), pod. raz. VÁGUJHELY (Nové Mesto nad Váhom) 13.2.19, na zadní straně zn. P DL 38 (Mi. P 43) DR LOSONCZ (Lučenec) 15.2.19Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Předběžné


Number: 7
Grading : DOP.
Starting price: 400 CZK | 16,87 USD | 15,83 EUR
Achieved price: 500 CZK | 21,09 USD | 19,79 EUR

More photographies

  • uherská pošt. průvodka dofrank. zn. P 41 (Mi. 202) + P 53 (Mi. 216), pod. raz.  GIRLÁT (Girlatovce) 24.2.19, ústřižek uherské pošt. průvodky frank. zn. P 28 (Mi. 190), P 39 (Mi. 200), P 50 (Mi. 213), pod. raz. VÁGUJHELY (Nové Mesto nad Váhom) 13.2.19, na zadní straně zn. P DL 38 (Mi. P 43) DR LOSONCZ (Lučenec) 15.2.19