sestava 6 ks leteckých celistvostí, mj. vzácný KL LUPOSTA DANZIG, dále 1. Let Breslau-Prag, EF Mi.603 aj.Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Německo - Danzig / Germany Danzig


Number: 751
Grading : DOP.
Starting price: 1500 CZK | 68,24 USD | 63,40 EUR

More photographies

  • sestava 6 ks leteckých celistvostí, mj. vzácný KL LUPOSTA DANZIG, dále 1. Let Breslau-Prag, EF Mi.603 aj.