sestava 11 ks ústřižků pošt. průvodek frank. uherskými známkami, zajímavé frankatury, razítka, např. LÖCSE, ALSÓKUBIN, SZENICZE, LIPTOSZENMIKLÓS ...Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Předběžné


Number: 14
Grading : V
Starting price: 500 CZK | 21,09 USD | 19,79 EUR
Achieved price: 800 CZK | 33,74 USD | 31,66 EUR

More photographies

  • sestava 11 ks ústřižků pošt. průvodek frank. uherskými známkami, zajímavé frankatury, razítka, např. LÖCSE, ALSÓKUBIN, SZENICZE, LIPTOSZENMIKLÓS ...