nevydané zn. Pionier náš budúci hospodár hodnota 1K?s v barv? zelené, resp. ?ervenéAuction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

?eskoslovensko od roku 1945 / CS after 1945


Number: 966
Grading : XX
Starting price: 900 CZK | 43,48 USD | 36,00 EUR

More photographies

  • nevydané zn. Pionier náš budúci hospodár hodnota 1K?s v barv? zelené, resp. ?ervené