COB 63 + zvláštní obálka se zn. ?. 2165 - 6 a ?erveným a modrým raz. PRAHA 012 HRAD 22.5.1980 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKYAuction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

?eskoslovensko od r. 1945 celistvosti / CS after 1945 entires


Number: 990
Grading : DOP.
Starting price: 300 CZK | 12,83 USD | 11,83 EUR
Achieved price: 550 CZK | 23,51 USD | 21,70 EUR

More photographies

  • COB 63 + zvláštní obálka se zn. ?. 2165 - 6 a ?erveným a modrým raz. PRAHA 012 HRAD 22.5.1980 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY