Allierte, 20 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, 50 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, 100 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, platné na ČS území, Ro. 204 a, c, d, 205 a, c, d, 206 a, c, d, Ba. AM5a, c, d, 6a, c, d, 7a, c, d, 9ksAuction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Německo Germany


Number: 2393
Grading : N/2
Starting price: 1500 CZK | 63,08 USD | 59,22 EUR

More photographies

  • Allierte, 20 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, 50 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, 100 Mark 1944 9-ti místný číslovač, tisk USA + 8-mi a 9-ti místný číslovač, tisk SSSR, platné na ČS území, Ro. 204 a, c, d, 205 a, c, d, 206 a, c, d, Ba. AM5a, c, d, 6a, c, d, 7a, c, d, 9ks