50 Kč 12.7.1922 série 057 číslovač 1b široké číslice, Ba. 19b, Pi. 16aAuction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

ČSR 1920 - 1939 Czechoslovakia 1920 - 1939


Number: 1848
Grading : 2
Starting price: 14000 CZK | 644,86 USD | 547,73 EUR
Achieved price: 70000 CZK | 3.224,32 USD | 2.738,65 EUR

More photographies

  • 50 Kč 12.7.1922 série 057 číslovač 1b široké číslice, Ba. 19b, Pi. 16a