sestava 32 ks fotografií z II. svět. války s popisy, zajímavéAuction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Německo polní pošta / Germany field post


Number: 1099
Grading : DOP.
Starting price: 1500 CZK | 69,09 USD | 58,69 EUR

More photographies

  • sestava 32 ks fotografií z II. svět. války s popisy, zajímavé