Horní B?íza - R-dopis frank. protektorátními zn. s ?erveným, resp. zeleným negativním p?etiskem ?ESKOSLOVENSKO + státní znak, pod. raz. HORNÍ B?ÍZA 5.5.45Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Revolu?ní p?etisky a vydání / Revolution overprints 1945


Number: 850
Grading : DOP.
Starting price: 300 CZK | 13,82 USD | 11,74 EUR
Achieved price: 350 CZK | 16,12 USD | 13,69 EUR

More photographies

  • Horní B?íza - R-dopis frank. protektorátními zn. s ?erveným, resp. zeleným negativním p?etiskem ?ESKOSLOVENSKO + státní znak, pod. raz. HORNÍ B?ÍZA 5.5.45