?SR I, ?SR II - menší sbírka KL od r. 1908 - 2000, použitých i nepoužitých, r?zné celiny a celistvosti s pam. raz., KL s oficielními i neofic. p?ítisky k r?zným p?íležitostem - prezidenti, p?íjezd papeže J. Pavla II., ve 12ti-zásobní?cích na celiny, kat. cena cca 3000 K?Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Sbírky / Collections


Number: 1209
Grading : DOP.
Starting price: 600 CZK | 27,64 USD | 23,47 EUR
Achieved price: 1200 CZK | 55,27 USD | 46,95 EUR

More photographies

  • ?SR I, ?SR II - menší sbírka KL od r. 1908 - 2000, použitých i nepoužitých, r?zné celiny a celistvosti s pam. raz., KL s oficielními i neofic. p?ítisky k r?zným p?íležitostem - prezidenti, p?íjezd papeže J. Pavla II., ve 12ti-zásobní?cích na celiny, kat. cena cca 3000 K?