PL ?. 2724 se dv?ma kupony sv?ží a PL 2726 se dv?ma kupony (na pravém okraji mimo zn. nepatrn? poškozený lep, kat. cena cca 1000 K?Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

?eskoslovensko od roku 1945 / CS after 1945


Number: 954
Grading : XX
Starting price: 500 CZK | 24,15 USD | 20,00 EUR

More photographies

  • PL ?. 2724 se dv?ma kupony sv?ží a PL 2726 se dv?ma kupony (na pravém okraji mimo zn. nepatrn? poškozený lep, kat. cena cca 1000 K?