100 Kčs/Kč 1961/93 série D 35 kolkovaná, vodoznaková výztuž na líci bankovky, Ba. CZ 1a2, Pi. 1Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

Česká Republika 1993 - 2014 Czech Republic 1993 - 2014


Number: 2252
Grading : N
Starting price: 2000 CZK | 92,12 USD | 78,25 EUR
Achieved price: 2800 CZK | 128,97 USD | 109,55 EUR

More photographies

  • 100 Kčs/Kč 1961/93 série D 35 kolkovaná, vodoznaková výztuž na líci bankovky, Ba. CZ 1a2, Pi. 1