100 Kčs 1961 série R 79 široký číslovač 1c, Ba. 98b3, Pi. 91Auction ended when requesting a similar product, please contact us via email info@filatelie-klim.com
Category

ČSR 1953 - 1992 Czechoslovakia 1953 - 1992


Number: 2148
Grading : N
Starting price: 1800 CZK | 86,96 USD | 72,00 EUR
Achieved price: 3400 CZK | 164,25 USD | 136,00 EUR

More photographies

  • 100 Kčs 1961 série R 79 široký číslovač 1c, Ba. 98b3, Pi. 91