Obsah

-->

MERKUR 6/2018

Z OBSAHU

 • (1) Hradčany 300h- tlač a poštové použitie
 • (5) Rakousko 1850- 1858/59 padělané smíšené frankatury
 • (6) Odlišné litery a číslice přetisku SO 1920 z ruční sazby
 • (8) Paní Columbová a pečiatka Košice 2d+Č.S.P.+
 • (11) 100 let od Sedmidenní války o Těšínsko
 • (17) Záložní prapor 99. pluku a vojenské lazarety ve Znojmě 1914-1918
 • (19) Indické státy- Nandgaon
 • (23) Assobla a Bata
 • (I) Jubilejní filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislavě
 • (III) Monografie Hirsch- Franěk z roku 1958 - pokračování
 • (příloha 1-4) 100 rokov leteckej prepravy pošt. zásielok v R-U 1918

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Hradschin 300h - Druck und Postalische Verwendung
 • (5) Österreich 1850-1858/59 - gefälschte Mischfrankaturen
 • (6) Abweichende Buchstaben und Ziffern des Überdrucks SO 1920 vom Handsatz
 • (8) Frau Columbo und der Stempel Košice 2d +Č.S.P.+
 • (11) 100 Jahre seit dem Sieben-Tage-Krieg um das Olsagebiet
 • (17) Ersatz-Bataillon des 99. Regiments und Militärlazarette in Znaim 1914-1918
 • (19) Indische Staaten - Nandgaon
 • (23) Assobla und Bata
 • (I) Jubiläums-Philatelieausstellung C-S SALON 2018 in Bratislava
 • (III) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Fortsetzung
 • (Beilage 1-4) 100 Jahre der Luftpostbeförderung in Österreich-Ungarn 1918

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany 300h - Print and Postal Use
 • (5) Austria 1850-1858/59 - counterfeits of mixed frankings
 • (6) Differing letters and numerals of the SO 1920 overprint from manual typesetting
 • (8) Mrs. Columbo and the cancel Košice 2d +Č.S.P.+
 • (11) 100 years since the Seven-Day War over the Těšín region
 • (17) Reserve battalion of the 99th regiment and military hospitals in Znojmo 1914-1918
 • (19) Indian States - Nandgaon
 • (23) Assobla and Bata
 • (I) Jubilee philatelic exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava
 • (III) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - continued
 • (Attachment 1-4) 100 years of airmail transport in Austria-Hungary 1918