Brno - Revoluce 1848 v Evropě, Praze a v Brně, mnoho čb. dosud nepublikovaných fotografií, 120 stran

Nicht angemeldeter BenutzerKategorie:

ODBORNÁ LITERATURA - pohlednice


Nummer: PS1720 Anmerkung: BR005-3.3
Preis: 290 CZK | 12,38 USD | 11,45 EUR
Rok 1848 je nesporně jedním z nejdůležitějších vývojových zlomů v dějinách. Nespokojenost zemědělců s robotou a dělníků se zhoršujícími se pracovními podmínkami a zaváděním strojů, na druhé straně přísné zákony nenahrávající snahám o rozvoj národností, snahám o svobodu tisku a podobně – to vše byly příčiny stupňujících se protestů v mnoha zemích Evropy, které přerůstaly do revolucí. Naše kniha popisuje nejdůležitější dění hned v několika evropských zemích, které se pak velmi silně projevily v Praze a o něco později i v Brně, zde naštěstí méně krvavě. Pokračováním byly pokusy reformovat Rakouské císařství zejména tzv. Kroměřížským sněmem, výsledky nakonec byly polovičaté, přesto pro další vývoj dějin důležité.

Weitere Fotografien

  • Brno - Revoluce 1848 v Evropě, Praze a v Brně, mnoho čb. dosud nepublikovaných fotografií, 120 stran