Saalauktionen -

Nicht angemeldeter Benutzer

Wählen Sie den Inhalt
Die Auktion wurde beendet, sofern Sie ähnliche Artikel nachfragen, wenden Sie sich bitte an uns über die E-Mail info@filatelie-klim.com

Die schriftlichen Elch wurde beendet


Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Předběžné
1 zn. 10K znak světlá, úzký formát, kat. cena 3500 Kč 1800
1900 In einem neuen Fenster öffnen XX
2 zn. P č. 46 - dopl. zn. 10K, kat. Mi. 1000 EUR, Pofis 9000 Kč 5600
6600 In einem neuen Fenster öffnen XX
3 zn. Mi. č. 203a I + 203b I úzký formát, kat. cena 1200 Kč 700
700 In einem neuen Fenster öffnen XX/X
4 celistvost frank. příčně půlenou zn. Mi. č. 194 s pod. raz. VLP RA... - BEROUN, stopy pošt. provozu 400
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
5 R-dopis do Vídně frank. zn. Mi. č. 224 a dopl. zn. Mi. P 41 jako výplatní, pod. raz. JABLUNKAU, SCHLES. 16.1.19 800
800 In einem neuen Fenster öffnen DOP.
6 R-dopis adresovaný na vrchního pošt. oficiála Lešetického framk. zn. Mi. č. 194, 218, 219, 212, 214 a dopl. zn. P 48 jako výplatní, pod. raz. PÍSEK 29.11.18, velmi zajímavé 1200
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
7 uherská pošt. průvodka frank. zn. Mi. č. 201, pod. raz. HOLICS 16.JAN.1919 + ústřižek pošt. průvodky frank. zn. Mi. č. 215 s pod. fialovým raz. HARMÁND (Harmanec) 1919, velmi zajímavé, vzácné 500
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
8 uherská pošt. průvodka frank. zn. Mi. č. 213 + 215 s pod. raz. NEMÉSKOSTOLÁNY (Zemianské Kostolany) 2.JAN.19, zajímavé 400
400 In einem neuen Fenster öffnen DOP.
9 uherská telefonní karta frank. na přední straně dvoupáskou zn. Mi. č. 215 s raz. LÉVA (Levice) JAN.1919, na zadní str. vylepena zn. Mi. č. 215 znehodnocena škrtem tužky, velmi zajímavé 2000
2000 In einem neuen Fenster öffnen DOP.
10 sestava 4 ks ústřižků pošt. průvodek frank. zn. Mi. č. 190, 192, 197, 198, 200 a P 43 s raz. ZOLYOM (Zvolen), GALGOCZ (Hlohovec), LÖCSE (Levoča) a NAGYSZOMBAD (Trnava), dobrá kvalita, zajímavé 500
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
11 dvojjazyčná uherská pošt. průvodka frank. zn. Mi. č. 216 s pod. modrým raz. NAGYKEMENCE (Kamenice nad C) a rak. dvojjazyčná průvodka frank. dvoupáskou zn. Mi. č. 215 s modrým pod. raz. TERHELY (Trchová), dobrá kvalita, zajímavé 600
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
Souběžné
12 dopis do Bratislavy frank. zn. Mi. č. 186 + 190 + zn. Hradčany č. 2, pod. raz. NEMSÓ (Nemsová) 24.FEB.1919, použití zn. 10fil. bílé číslo na našem území velmi vzácné 2000
In einem neuen Fenster öffnen DOP.
13 dva rak. KL 10h cís. koruna, dofrank. zn. č. 3, pod. raz. FREIWALDAU 22.5.19, resp. ALT ROTWASSER2.6.19, lux. kvalita 300
300 In einem neuen Fenster öffnen DOP.
Hradčany 1918
14 zn. č. 1 - 26 (bez zn. 6, 9 a 13), kat. cena 1600 Kč 1200
In einem neuen Fenster öffnen XX
15 zn. č. 1 - 26, převážně krajové kusy (bez zn. 6, 9 a 13) 1500
1500 In einem neuen Fenster öffnen XX
16 zn. č. 3, 8, 12 se širokými složkami papíru 900
In einem neuen Fenster öffnen XX
17 zn. č. 4 v 8mi-bloku 300
In einem neuen Fenster öffnen XX
18 zn. č. 4 ve svislé dvoupásce s horním okrajem, tlustý papír 500
In einem neuen Fenster öffnen XX
19 zn. č. 4 STs ve vodorovné dvoupásce, typ I, TD 3, ZP 22, zk. Gilbert, Karásek 3000
3400 In einem neuen Fenster öffnen XX
20 zn. č. 4b N tmavězelená z TD 5 - 8, ve svislé dvoupásce se šikmým dvojitým tiskem, zajímavé 1200
In einem neuen Fenster öffnen XX
Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts