Obsah

-->

MERKUR 5/2023

Z OBSAHU

 • (1) Rotační tisk Stickney 
 • (3) Francouzská a italská vojenská mise na Těšínsku
 • (10) Návrhy legionárskych poštových známok a nálepiek organizácie vojnových invalidov (3) 
 • (13) Rarity japonské filatelie
 • (16) Československé poukážky 500K / 1944
 • (18) Maroko – pošta Maghzen
 • (I.) Poštovní úřad „Třinec“ pod dočasnou polskou správou
 • (IV.) Knihomol ze Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen (3) 
 • (1-4)Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 23. část

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Rotationsdruck Stickney
 • (3) Französische und italienische Militärmissionen im Teschener Gebiet 
 • (10) Entwürfe von Legionär-Briefmarken und Aufkleber der Kriegsinvalidenorganisation (30
 • (13) Raritäten der japanischen Philatelie
 • (16) Tschechoslowakische Gutscheine zu 500K / 1944
 • (18) Marokko - die Maghzen-Post
 • (I) Das Postamt „Trzynietz“ unter polnischer Verwaltung
 • (IV) Der Bücherwurm von Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen (3)
 • (1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Teil 23

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Stickney rotary printing 
 • (3) French and Italian military missions in the Těšín area
 • (10) Designs of legionary stamps and stickers of the War Invalids Organisation (3)
 • (13) Rarities of Japanese philately
 • (16) Czechoslovak vouchers 500K / 1944 
 • (18) Morocco - the Maghzen Post 
 • (I) The "Třinec" post office under Polish administration
 • (IV) The bookworm of Schwalmtal-Waldniel: Wolfgang Maassen (3) 
 • (1-4) The post office 602 00 Brno 2 - part 23