Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2010 - Autor: -mr-

Z obsahu

• Počátky letecké pošty v Rakousku-Uhersku (II).....................................2
• Rakousko-Uhersko po roce 1914-1918. Vznik ČSR (IV).........................6
• Uplynulo 90 let od vydání emise „TGM 1920“ (IV).....................9
• Výroba bankovek a cedulová tiskárna v Praze (I)..........................12
• Příležitostné lety z Nového Zélandu............................................16
• 60 let rytce Jaroslava Tvrdoně....................................................18
• Rakouské poštovní známky ve funkci kolků......................................20
• Buchara a Chorezm – téměř exotické známkové země.............................23
• K 80. narozeninám tvůrce známek Adolfa Borna.................................24
• Hrady a zámky na známkách někdejšího Československa (XI)...........26
• Emise „Vynikající Britové“...................................................vložka  str V.


Aus dem Inhalt

• Anfänge der Luftpost in Österreich-Ungarn (Teil II)................................2
• Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil IV)............6
• TGM 1920 (Teil IV)....................................................................9
• Production Notes und „Cedulová“ Presse in Prag.........................12
• Gelegentliche Flüge von Neuseeland.........................................16
• 60 Jahre Stecher Jaroslav Tvrdoň.............................................18
• Österreichische Briefmarken als Fiskalmarken...............................20
• Buchara und Chorezm - fast exotisches Land Stempel.................23
• Bis 80 Geburtstag Adolf Born...................................................24
• Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil XI)..26
• Emission „Outstanding British“........................................Einlage Seite V

From the contents

• Beginnings of airmail in Austria-Hungary. (Part II)................................2
• Austria-Hungary and Europe after World War I (Part IV)...................6
• TGM 1920 (Part IV)..................................................................................9
• Production notes and „Cedulová“ press in Prague (Part I)...............12
• Occasional flights from New Zealand........................................16
• 60 years engraver Jaroslav Tvrdoň.............................................18
• Austrian postage stamps and fiscal stamps...............................20
• Bukhara and Chorezm - almost exotic country of stamps...................23
• To 80 Birthday creator signs Adolf Born.......................................24
• Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XI) .....26
• Emission „Outstanding British“..................................Enclosure Page V