Jarní aukce poštovních známek FILATELIE KLIM

-->

MERKUR 2/2000 - Autor: JK

Aukce se konala u příležitosti pořádání výstavy poštovních známek BRNO 2000 v sobotu 11. března jako obvykle v hotelu International Brno. Byly draženy známky, celistvosti i jednotlivé sbírky známek Československa, České republiky, Protektorátu, Slovenska i větší množství aukčních položek známek evropských zemí a zámoří. Přes skutečnost, že byl poslední den konání výstavy Brno 2000, zúčastnilo se aukce větší množství zájemců-filatelistů z domova i ze zahraničí. Draženo bylo celkem 1763 aukčních položek. Ve stručném pojednání předkládám přehled vybraných položek, které byly vydraženy a které zvláště stojí za povšimnutí. Z Česko-slovenska, emise Hradčany, to byla známka 5 h modrozelená, nezoubkovaná s počítadlem I. typu (ZP 91), která z vyvolávací ceny 1500 Kč dosáhla částky 5 700 Kč. Taktéž levý spodní 9-ti blok téže známky, jako spojené typy, byl vydražen za 8 700 Kč, 15 h hně-dočervená (kat. 7b) byla prodána za 10 000 Kč. Tatáž hodnota se zoubkováním 13 3/4: :10 3/4 II. typu dosáhla částky 7 000 Kč a 25 h fialová (11 H) II. typu byla prodána rovněž za 7 000 Kč. Celá řada známek emise Hradčany byla prodána za 50 až 200% zvýšení vyvolávacích cen. Mimořádně pozornosti se těšila známka 500 h hnědá II. typu s příčkovým typem (ZP 2), kde z vyvolávací ceny 15 000 Kč bylo dosaženo 28 000 Kč.
Z dalších aukčních položek u emise PČ 1919 to byla 10 f červená s perfínem, která byla vydražena za 11 000 Kč. Mimořádné pozornosti se těšily aukční položky známek emise TGM 1920, zvláště zkusmé tisky, kde bylo dosaženo několikanásobného zvýšení proti vyvolávacím cenám. 10 h zelená Holubice ŘZ 13 3/4 byla prodána za 9 200 Kč. Jedna z hlavních položek této aukce, okrajová pětipáska 40 h hnědá Osvobozená republika HZ 14 se spojenými typy I + II, byla prodána za mimořádně vysokou cenu - 76 000 Kč. Čtyřbloky známek Slet 1926 s deskovými značkami byly vydraženy za 20 500 Kč, kde vyvolávací cena činila 12 500 Kč. Obálka se známkou č. 351 a razítkem CHUST 15.3.39, uprostřed přeložená a s mírným poškozením jednoho rohu obálky, byla prodána za 7 000 Kč. Doplatní známka Osvob. rep. 100 h se zoubkováním ŘZ 13 3/4 s okrajem, byla vydražena za vyvolávací cenu 15 000 Kč.
Velmi slušných cen bylo dosaženo u položek s přetiskem SO 1920, a to nejen u zná-mek, ale i zvláště u celistvostí, kde např. R-expres dopis s razítkem KARWINÁ 1 - 21.6.20 byl zakoupen při vyvolávací ceně 1200 Kč za 4 000 Kč. Obě položky zkusmých tisků - přetisku ČEŠSKAJA POČTA na 1 kop a 3 kop. známkách byly prodány po 15 000 Kč (v. c. 9 000 Kč).
Velkému zájmu se těšily celiny, které až na několik málo položek, byly všechny prodány za velmi přijatelné ceny. Terezínský propagační aršík v barvě hnědočervené dosáhl z vyvolávací ceny 12 000 Kč částky 23 500 Kč. Z aukčních položek Československa po roce 1945 uvádím pouze jednu, která dosáhla mimořádně vysoké ceny. Byl to přepážkový list ze série hub, 2 Kč (č. k. 2911) s vynechanou zelenou barvou. Byl prodán za neuvěřitelně vysokou částku 34 500 Kč. (v. c. 8 800 Kč).
Ze známek a celistvostí evropské provinience uvádím jako přiklad mimořádného zájmu dopis z Bavorska se známkou Mi. č. 7, s kulatým ozubeným razítkem č. 88 a dalšími přídavnými razítky, který byl prodán za 19 500 Kč (v. c. 12 000 Kč) a upotřebený aršík Německa, Nothilfe 1933 s razítkem DEMITZ-THUMITZ 7. 9. 34, který dosáhl částky 185 000 Kč. Za velmi dobré ceny byly prodány rakouské celistvosti z r. 1850 až 1858. Z celkového pohledu lze říci, že aukce opět splnila svůj účel, kde celou řadu významných aukčních položek získali domácí i zahraniční filatelisté do svých sbírek.

JKBilder: