Falzum spojených typov

-->

MERKUR 1/2000 - Autor: Svatopluk Šablatúra

Falzátori bývajú zväčša dobre podkutí vo vedomostiach. Ak si pozriete tento štvorblok Hradčian 500 h, ktoré majú súkromné zúbkovanie a sú pretlačené pretlačou SO 1920, zistíte, že pravá spodná známka má druhý typ špirály a ostatné tri známky majú špirálu I. typu. V tomto prípadě falzátor nebol dobre podkutý, bol to obyčajný fušer, ktorý počul niečo o tom, že existujú spojené typy pri tejto hodnote, ale nevedel, že v celom stokusovom hárku, ktorý má všetky známky so špirálou I. typu, iba dve známky majú špirálu II. typu. Vedomosti o spojených typoch žiaľ nemal ani kupujúci, ktorý tento štvorblok kúpil, pričom bol falzátorom - fušerom poriadne napálený! Poučka pre ostatných, ktorí nevedia, ako je to vlastne s tými spojenými typmi: nekupujte známky neodskúšané znalcami! Ak sú to pravé spojené typy, tak Vám to napíšú do atestu, alebo o tom dajú pečiatku na zadnú stranu známky.Bilder: