Obchodní podmínky

Nepřihlášený uživatelReklamační řád

1.    V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího

2.   Vznikne-li na zboží dodaném tímto internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese info@filatelie-klim.com.

3.    Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

4.   Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

5.   Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

6.   V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

7.   V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

8.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9. Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, na zboží starší a použité 6 měsíců.

10. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy s možností vrácení peněz. Kupující zašle písemnou formou, co nejdříve, odstoupení od smlouvy - vrácení peněz, které musí být doručeno ve 14 denní lhůtě, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

    jméno a příjmení
    číslo objednávky
    kontakt (telefon, e-mail)
    bankovní spojení
    kopii prodejního dokladu (faktury)


V případě využití tohoto práva nám odstoupení od smlouvy písemně zašlete na naši adresu Filatelie KLIM Brno, Česká 19/21, 602 00 Brno. Vrácení peněz je možné uskutečnit jen na Sídle společnosti.

 

 

Ceník poštovného a balného

Poštovné se řídí ceníkem České pošty - více informací zde.
Balné je stanoveno dle konkrétního případu a je dopředně komunikováno klientovi.

Poštovné a balné se může změnit na základně ústní dohody kupujícího a prodávajícího.

Orientační ceny:

  • Doporučný dopis 60 Kč
  • Cenné psaní 80 Kč
  • Dobírka 120 Kč

 

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Filatelie Klim věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V přiložených dokumentech naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

ochrana_osobnich_udaju_(GDPR)_KR.pdf
ochrana_osobnich_udaju_(GDPR)_KM.pdf