Podmínky a vysvětlivky

Nepřihlášený uživatelVYSVĚTLIVKY

První číslo je pořadové číslo losu, následuje popis losu (katalog. ceny jsou uvedeny pouze vyjímečně) vpravo je vyvolávací cena v Kč. Při popisování losů jsou použity obecně užívané zkratky a značky:

** Nepoužitá – svěží bez nálepky raz. Razítko
* Nepoužitá – s nálepkou nebo stopou po nálepce kz Krátký zoubek
(*) Bez lepu Kzy Krátké zoubky
Razítkovaná P Průsvitka
**/* Svěží s nálepkou (např. v sérii) PP Polní pošta
*/ Nepoužitá i razítkovaná TL Tiskový list
Celistvost Mi Michel katalog
v Výstřižek MiEur Michel Euro
R- Doporučený dopis    
ZT Zkusmý tisk Si Sieger katalog
DV Desková vada Fe Ferchenbauer katalog
DZ Desková značka FeEur Ferchnebauer Euro
Deskové číslo Vot Body podle Votočka (monografie)
ST Spojené typy Mü. Müller katalog
HZ Hřebenové zoubkování Ex Expres
ŘZ Řádkové zoubkování Foto v obrazové příloze (před číslem bod)
LH Ležmý hřeben    

Poznámka:
Známky Československa jsou číslovány podle katalogů firem Merkur Revue, Pofis, zahraniční zn. dle katalogů MICHEL

Stupně zachovalosti papírových platidel

N UNC Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář
0 AU Nepatrné vady bez přehybů
1 XF Čistý, neznatelně přeložený
2 VF Krásný, nepatrné přehyby, olámané rohy
3 VG Dobrý, přehyby, průměrně pošpiněný
4 G Méně zachovalý, silně přeložený, pošpiněný
5 POOR Velmi špatný, znečištěný, poškozený

Stupně zachovalosti mincí, řádů a vyznamenání

PROOF Ražba z leštěných razidel
0/0 Krásná, beze stop oběhu
1/1 Stopy oběhu neznatelné
2/2 Viditelné stopy oběhu
3/3 Otřelá, zřetelné detaily
4/4 Hodně otřelá, místy nečitelná

Zkratky katalogů papírových platidel

Ambr. Ambrus Béla Magyarország papírszükségpénzei 1723 – 1914
Ba. J.Bajer Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 03
Bar. Borna Barac Banknotes of the States of the Former Yugoslavia 1767 - 2002
Camp. L.K.Campbell Prisoner of War and Concetration Camp of the 20th Century
Čap. V. Čapek Nouzová papírová platidla Rakouska 1918 – 21
D.H. J. Daňek, J. Holna ČS nouzová a táborová papírová platidla 1914 – 1945
Fell. Ray Feller & Steve Feller Silent Witnesses: Civilian Camp Money of World War II
Geiger Anton Geiger Das Deutsche Grossnotgeld 1818 – 1921
Grab. H.L.Grabowski Das Papirgeld der deutscher Länder 1871 – 1948
Grab. H.L.Grabowski Deutsche Kleingeldscheine 1916 – 1922
K.Š.K. V.Karasiewicz, Z.Šustek, M.Klim Odběrní poukazy Tuzexu
Kar. V. Karasiewicz Bankovní vzory a perforace pap. platidel ČS 1919 - 1993, vydání 2010
Keller Arnold Keller Das Notgeld der deutschen Inflation 1923
Mehl Manfred Mehl Deutsche Serienscheine 1918 – 1922
Meier H. Meier Das Papier Notgeld von Schlesien 1914 – 24
Mil. Czeslaw Milczak Katalog polskich pieniedzy papierowych od 1794
Müller Manfred Müller Die Notgeldscheine der deutschen Inflation 1922 – 1923
Pi. N.Schafer, G.Cuhaj Standard Catalog of World paper money
Pi. A. Pick Das Papirgeld Bayerns
Pi.-Si. A. Pick, C. Siemsen Das Lagergeld 1933 – 47
Pod. Andrzej Podczaski Katalog papierowych pieniedzy zastepczych z ziem polskich 1914 – 24 I. – III.
Ri. R. Richter Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759 – 2010
Ri. R. Richter Notgeld Österreich
Rj. Rjabacenko Polnyj kat. bumaznych znakov i bon Rosii i CCCP
Ro. H. Rosenberg Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871
Tieste R. Tieste Katalog des Papiergeldes der Desutschen Kriegefangenenlager im I. Weltkrieg
V.-R. L.Vostal, J.Ryant Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848 - 1850

Zkratky katalogů na známky

 • Fe. – Dr. Ulrich Ferchenbauer – Handbuch und Spezialkatalog
 • Mi. -  - MICHEL katalog
 • Mü. -  - Müller katalog
 • Si. – Hermann E. Sieger – Zeppelinpost-katalog
 • Vot. – E. Votoček – Monografie čs. Známek-Česká poštovní razítka do roku 1918

Zkratky katalogů mincí

 • Bo. – Jiří Boháč – Medaile a plastiky Josef a Zdeněk Šejnostové
 • Ze – Karel Zeman – Medaile 2009

Zkratky katalogů na vyznamenání

 • Bar. – Borna Barac – Reference Catalogue Orders, Medals and Decorations of the World, part I. – IV.
 • Ko. – Josef Kounovský –  Vyznamenání Francouzské republiky 1870-1999, Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949
 • Marko – Alexander A. Marko – Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und der Zwischen kriegszeit, 1977
 • Nimm. – Jörg Niemmergut – Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945
 • N – Vlastislav Novotný – Řády a vyznamenání Československa 1918-1948, Slovenské republiky 1939-1945, 1948-2011 (ČSR, ČSSR, ČSFR,,ČR, SR)
 • VM – Václav Měřička – Československá vyznamenání I. – VI. Část

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

 1. Pořadatel (dražebník):
  Aukční síň Filatelie-Klim / AUKCE KLIM / Brno, pošt. Schránka 472, 660 72, Brno 2, ČR
 2. AUKCE KLIM je společností níže označených společníků-partnerů, která vznikla ve smyslu smlouvy sjednané podle §§ 2716 a násl. Občanského zákoníku.

  Společníci – partneři:
  Richard KLIM, Bayerova 572/2, 602 00 BRNO, ČR, IČ 463 15 845
  Martin KLIM, Švédské kříže 647/1, 664 48 Moravany, ČR, IČ 621 09 863

             Adresa provozovny: Česká 19/21, 602 00, Brno, tel./fax +420 542 211 931
             e-mail: aukce@filatelie-klim.com

 3. Aukce je dobrovolná veřejná činnost, která se řídí zejména dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a dalšími platnými právními předpisy ČR a jíž se může zúčastnit každá osoba, která splňuje podmínky v těchto právních normách stanovené. Podle podmínek stanovených dražebníkem se aukce koná
  a)    formou písemných příkazů,
  b)    pouze za osobní účasti účastníků (dále jen „přímý účastník“) dražby (sálová aukce),
  c)    s online účastí účastníků za pomoci aukční konzole, kteří činí online příkazy (dále jen „online účastník“ a „online příkaz“); podmínky použití aukční konzole stanoví a na svých internetových stránkách zveřejní dražebník, nebo
  d)    za současné účasti přímých účastníků a online účastníků.
  Aukcí uvedených pod písm. b) až d) se lze také účastnit formou písemných příkazů.
 4. Místo konání aukce je vždy předem zveřejněno obvyklým způsobem – např. v aukčním katalogu, sdělovacích prostředcích apod.  Nabízené věci do aukce musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 17 odst. 3-8 zákona o veřejných dražbách.
 5. Aukční položky je možno si prohlédnout v prodejnách Filatelie Klim 10 dní před konáním aukce a v den aukce v aukčním sále hotelu International Brno od 8.00 do 9.00 hod.
 6. Aukční položka (los) se prodává příklepem vydražiteli, který nabídne nejvyšší cenu. K přiklepnuté ceně se připočítává 19% přirážka. Vlastnictví věci získané v aukci se nabývá po uhrazení příklepnuté ceny s příslušenstvím (přirážkou).
 7. Požadované základní vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí dle vyvolávací ceny aukční položky:
    Do 500 Kč 20 Kč
  500 - 1 000 Kč 50 Kč
  1 000 - 2 000 Kč 100 Kč
  2 000 - 10 000 Kč 200 Kč
  10 000 - 20 000 Kč 500 Kč
  20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
  50 000 - 100 000 Kč 2 000 Kč
  100 000 - 200 000 Kč 5 000 Kč
  200 000 - 500 000 Kč 10 000 Kč
  500 000 - 1 000 000 Kč 50 000 Kč
    Nad 1 000 000 Kč 100 000 Kč
 8. Přiklepnuté ceny (včetně 19% přirážky) jsou splatné přítomnými účastníky ihned. U písemných a online příkazů dobírkou nebo převodem. Při několika shodných písemných příkazech má přednost (získává příklep) dříve doručený příkaz. Obsahuje-li písemný příkaz shodnou nabídku, jako příkaz přímého nebo online účastníka, získává příklep online účastník, a není-li takového, přímý účastník. Přímí účastníci si mohou předem dohodnout s dražebníkem odeslání vydražených losů na dobírku nebo jiný způsob úhrady.
 9. Písemný příkaz lze poslat na jakýkoliv los uvedený v aukčním katalogu, a to na formuláři, který je přílohou katalogu. Písemné příkazy lze posílat také přes webové stránky www.filatelie-klim.com (po přihlášení) nebo na email aukce@filatelie-klim.com. Na jednom formuláři je možno zasílat libovolné množství příkazů od jednoho příkazce. V písemném příkazu je třeba vždy uvést konkrétně nejvyšší nabídku. Při plnění písemného příkazu je dražebník povinen na příkaz dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje o jeden příhoz výše, než je jiný příkaz. Ukončení příjmu písemných příkazů pro sálovou aukci je v den konání aukce v 0:00:01 hodin.
 10. Losy přiklepnuté písemným příkazem rozesílá dražebník v cenném psaní dobírkou v nejkratším termínu po skončení aukce, nejpozději do čtyř týdnů po skončení aukce, s přičtením poštovného.
 11. Neprodané losy, určené pro pořádanou aukci, je možné koupit u dražebníka po skončení aukce v aukční místnosti nebo je bude možné dále koupit za vyvolávací cenu s příslušenstvím (s +19% přirážkou) v provozovně pořadatele na adrese Česká 19, Brno a to do 7 kalendářních dnů po skončení aukce.
 12. U prodaných losů se odpočítává 15% z dosažené ceny. Úhrada za prodané losy bude zúčtována a vyplácena bez odkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po skončení aukce. Ve stejném termínu budou vráceny neprodané losy jejich majitelům formou poštovní zásilky cenné psaní.
 13. V případě, že majitel požádá dražebníka před pořádáním aukce, aby upustil od dražby určené položky (losu), zaplatí dražebníkovi manipulační poplatek ve výši 5% z vyvolávací ceny losu.
 14. Odpovědnost za vady věcí u losů zakoupených v aukci lze uplatnit pouze u průkazně skrytých vad věcí. Věci v aukci se kupují ve stavu „ jak stojí a leží „,. U věcí s vadami, které jsou zřejmé  zejména  z popisu věci či vyobrazení v aukčním katalogu, nelze uplatnit odpovědnost za vady. Při korespondenčním zasílání věcí  a převzetí zásilky s věcmi dobírkou lze uplatnit odpovědnost za vady nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí zásilky. Pokud si adresát nevyzvedne dobírkovou zásilku do 21 pracovních dnů po odeslání dražebníkem, ztrácí se oprávnění uplatnit vady předmětných věcí.
 15. Písemné příkazy do aukce a uplatnění vad věcí v písemné formě se zasílají na doručovací adresu dražebníka na:
  Filatelie Klim, P.O.Box 472, Brno 2, 660 72 nebo na
  e-mail: aukce@filatelie-klim.com
 16. Pořadatel neodpovídá za nesplnění svých povinností po dobu trvání vyšší moci. Za vyšší moc je podle těchto VAP považována každá událost nezávislá na vůli Pořadatele, která znemožňuje plnění jeho závazků a kterou nebylo možno předvídat. Za vyšší moc se z hlediska těchto VAP považuje zejména přírodní katastrofa, požár, válka, stávka, nedostupnost a nefunkčnost internetového připojení nezaviněných Pořadatelem nebo jiných kritických částí infrastruktury nezbytných pro poskytnutí služby ze strany Pořadatele nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Pořadatele.

 

PRAVIDLA PŘÍJMU PÍSEMNÝCH PŘÍKAZŮ PŘED AUKCÍ A ONLINE PŘÍKAZŮ

 1. Ve stanoveném termínu je aukce zahájena a jsou zveřejněny veškeré dražené věci a jejich vyvolávací ceny.
 2. Účastníci mohou přihazovat dvěma způsoby:
  • Přihodit nejnižší možnou částku, která je dána jako součet aktuální ceny a minimálního příhozu. V případě prvního příhozu je částkou právě vyvolávací cena.
  • Vepsat své maximum. Aktuální cena bude vypočtena jako stávající nejvyšší příhoz plus výše minimálního příhozu.
 3. Po vložení nabídky je uživateli zaslána emailová notifikace, kde je potvrzena akceptace nabídky. Také je patrné, zda je či není aktuálním výhercem na této položce.
 4. Výše minimálního příhozu je určena na základě okamžité ceny dražené věci dle tabulky aukčních příhozů.
 5. V případě dvou a více stejných maximálních příhozů se vítězem stává uživatel, který nabídku vložil jako první.
 6. Při navýšení okamžité ceny dražené věci lze její výši shlédnout on line na webu dražebníka, přičemž identita účastníka není zpřístupněna a zveřejněna.
 7. Uživatel vkládá příhozy do „aukčního košíku“, který je poté nutné odeslat. Odesláním potvrzuje svoji účast v aukci konkrétně dražené věci.
 8. Online aukce končí v předem určený čas. Po skončení aukce dražebník odešle účastníkům aukce informace o výsledku a to elektronickou poštou.
 9. V případě, že dojde k odeslání příhozu  po skončení on line aukce, není takový příhoz automaticky akceptovaný. Na základě rozhodnutí dražebníka může být takový příhoz akceptovaný, pokud neovlivní výsledek konkrétní on line aukce. O přijetí či akceptaci příhozu odešle účastníkovi informaci elektronickou poštou.

 

PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ

 1. Věci přijímané do aukcí se přijímají od nabízejících. S nabízejícími je uzavřena Smlouva o obstarání prodeje věci v aukci, která specifikuje podmínky a vzájemné práva a povinnosti smluvních stran v této souvislosti. Dražebník může po předchozí dohodě s majitelem dodatečně sloučit několik losů v jednu položku, případně jeden los rozdělit na více položek. Způsob provedení aukce určuje dražebník.
 2. Dražebník vybírá od prodávajícího manipulační poplatek za každý los, a to 30,- Kč. Tento poplatek je splatný při vyúčtování aukce i v případě, že los nebyl prodán.
 3. V případě, že nabízející je plátcem daně z přidané hodnoty a nabízené zboží je majetek podléhající této dani, je nabízející povinen aukční síň na tuto skutečnost oznámit a nahlásit fakturační údaje, aby bylo možno postupovat dle § 108 odstavec 4 zákona o DPH tj. zaplatit DPH z prodeje na jeho účet u správce daně.
 4. Dražebník je oprávněný nabízené věci do aukce odmítnout.  Podle svého uvážení může požadovat u nabízené věci doložení atestu originality, případně může po dohodě s nabízejícím zajistit atest originality a to plně na náklad nabízejícího.

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Aukční síň Filatelie – Klim (dále jen „Aukční síň“) tímto sděluje, že v souvislosti s její činností zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“), a to zájemce o prodej věcí v aukci (dále jen „zájemce o prodej“) a účastníka dražby (dále jen „účastník dražby“). Správci OÚ jsou společníci (viz shora, včetně kontaktních informací). Ke zpracování dochází ručně a/nebo automatizovaně.
 2. V případě zájemců o prodej a účastníků dražby se zpracovávají
  1. identifikační údaje, tedy všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, trvalý pobyt nebo jiný pobyt, státní občanství, čísla, případně kopie, předložených identifikačních dokladů; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišujícíc dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,
  2. údaj o telefonním čísle a emailové adrese v případě, kdy subjekt údajů komunikuje telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty,
  3. údaje týkající se nabízených a vydražených věcí, včetně dosažené a uhrazené ceny,
  4. údaje o výši odměny za poskytnuté služby,
  5. údaje obsažené v komunikaci (emailové, písemné nebo jiné) zájemce o prodej nebo účastníka dražby s Aukční síní týkající se poskytování aukčních služeb.
 3. Prostory, ve kterých probíhá aukce (příjem zboží, prezentace zboží, výdej zboží, administrativa), jsou za účelem předcházení vzniku škod na majetku monitorovány kamerovým systémem a dochází tak rovněž ke zpracovávání OÚ spočívajících v zachycení podoby. Tyto prostory jsou vždy označeny upozorněním.
 4. Poskytnutí a zpracování OÚ uvedených v odst. 2 je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, která se týká poskytovaných služeb Aukční síně, tedy umožnění prodeje věcí v aukci a koupě věcí v aukci. Bez poskytnutí těchto OÚ by nebylo možno služby Aukční síně poskytovat.
 5. Shora uvedené OÚ nebo některé z nich jsou dále zpracovávány:
  1. z důvodu případného vymáhání práv nebo vedení jiných sporů před soudy či jinými orgány, když Aukční síň má k tomuto zpracování oprávněný zájem,
  2. za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se obdobných služeb Aukční síně, a to osobám, které v souvislosti s poskytovanými službami poskytly elektronický kontakt, neboť na tomto má Aukční síň oprávněný zájem,
  3. z důvodu ochrany majetkových zájmů s tím, že v případě zjištění protiprávního jednání bude záznam kamerového systému předán Policii ČR, a
  4. z důvodu plnění zákonných povinností, zejména se to týká povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů, např. za účelem archivace daňových dokladů a případného doložení právního důvodu pro jejich vystavení, a rovněž z důvodu povinnosti provádět identifikaci dle zákona č. 253/208 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 6. Ke zpracování shora uvedených OÚ pro dosažení dále uvedených účelů není nutný souhlas. Po dosažení účelu daného zpracování OÚ již pro tento účel nebudou OÚ dále zpracovávány a pokud již OÚ nejsou třeba k dosažení žádného z uvedených účelů, budou vymazány. Zpracování OÚ pro účely zasílání obchodních sdělení bude ukončeno ihned poté, kdy subjekt údajů vznese proti tomuto zpracování námitku nebo sdělí, že již o zasílání nemá zájem. Záznamy kamerového systému se automaticky mažou nejpozději po uplynutí lhůty 90 dnů ode dne pořízení.
 7. Aukční síň při plnění svých povinností ze smluv může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají OÚ předané od Aukční síně, mají postavení zpracovatelů OÚ a zpracovávají OÚ pouze v rámci pokynů od Aukční síně a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnosti znalců a poštovních či doručovacích služeb. Každého takového dodavatele Aukční síň pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování OÚ, ve které jsou stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení OÚ.
 8. Subjekt údajů má v souvislosti s ochranou OÚ následující práva:
  1. na přístup k jeho OÚ, které zahrnuje zejména právo získat od Aukční síně potvrzení, zda zpracovává jeho OÚ, informace o účelech zpracování, kategoriích OÚ, příjemcích, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz OÚ týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  2. na opravu nepřesných OÚ; subjekt údajů má však současně povinnost oznamovat změny svých OÚ a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že OÚ, které jsou o něm zpracovávané, nejsou přesné,
  3. právo na výmaz OÚ, které se ho týkají, pokud Aukční síň neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto OÚ,
  4. na omezení zpracování OÚ do doby vyřešení podnětu, pokud popírá přesnost OÚ, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování,
  5. právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování OÚ, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí,
  6. na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci,
  7. vznést námitku proti zpracování jeho OÚ z důvodu oprávněného zájmu Aukční síně (např. na zasílání obchodních sdělení); v případě, že nebude prokázána existence závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Aukční síň zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu,
  8. obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Filatelie Klim

 

Aukční katalog včetně kompletního vyobrazení všech aukčních losů najdete v elektronické podobě na našich webových stránkách www.filatelie-klim.com, jsou zde umístěny i starší aukce včetně výsledkových listin.

Z našich webových stránek lze také poslat písemný příkaz (formulář) k aktuálním aukcím, nebo stačí poslat vaši nabídku na náš e-mail aukce@filatelie-klim.com.