Podmínky a vysvětlivky

Nepřihlášený uživatelVYSVĚTLIVKY

První číslo je pořadové číslo losu, následuje popis losu (katalog. ceny jsou uvedeny pouze vyjímečně) vpravo je vyvolávací cena v Kč. Při popisování losů jsou použity obecně užívané zkratky a značky:

** Nepoužitá – svěží bez nálepky raz. Razítko
* Nepoužitá – s nálepkou nebo stopou po nálepce kz Krátký zoubek
(*) Bez lepu Kzy Krátké zoubky
Razítkovaná P Průsvitka
**/* Svěží s nálepkou (např. v sérii) PP Polní pošta
*/ Nepoužitá i razítkovaná TL Tiskový list
Celistvost Mi Michel katalog
v Výstřižek MiEur Michel Euro
R- Doporučený dopis    
ZT Zkusmý tisk Si Sieger katalog
DV Desková vada Fe Ferchenbauer katalog
DZ Desková značka FeEur Ferchnebauer Euro
Deskové číslo Vot Body podle Votočka (monografie)
ST Spojené typy Mü. Müller katalog
HZ Hřebenové zoubkování Ex Expres
ŘZ Řádkové zoubkování Foto v obrazové příloze (před číslem bod)
LH Ležmý hřeben    

Poznámka:
Známky Československa jsou číslovány podle katalogů firem Merkur Revue, Pofis, zahraniční zn. dle katalogů MICHEL

Stupně zachovalosti papírových platidel

N UNC Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář
0 AU Nepatrné vady bez přehybů
1 XF Čistý, neznatelně přeložený
2 VF Krásný, nepatrné přehyby, olámané rohy
3 VG Dobrý, přehyby, průměrně pošpiněný
4 G Méně zachovalý, silně přeložený, pošpiněný
5 POOR Velmi špatný, znečištěný, poškozený

Stupně zachovalosti mincí, řádů a vyznamenání

PROOF Ražba z leštěných razidel
0/0 Krásná, beze stop oběhu
1/1 Stopy oběhu neznatelné
2/2 Viditelné stopy oběhu
3/3 Otřelá, zřetelné detaily
4/4 Hodně otřelá, místy nečitelná

Zkratky katalogů papírových platidel

Ambr. Ambrus Béla Magyarország papírszükségpénzei 1723 – 1914
Ba. J.Bajer Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919 – 03
Bar. Borna Barac Banknotes of the States of the Former Yugoslavia 1767 - 2002
Camp. L.K.Campbell Prisoner of War and Concetration Camp of the 20th Century
Čap. V. Čapek Nouzová papírová platidla Rakouska 1918 – 21
D.H. J. Daňek, J. Holna ČS nouzová a táborová papírová platidla 1914 – 1945
Fell. Ray Feller & Steve Feller Silent Witnesses: Civilian Camp Money of World War II
Geiger Anton Geiger Das Deutsche Grossnotgeld 1818 – 1921
Grab. H.L.Grabowski Das Papirgeld der deutscher Länder 1871 – 1948
Grab. H.L.Grabowski Deutsche Kleingeldscheine 1916 – 1922
K.Š.K. V.Karasiewicz, Z.Šustek, M.Klim Odběrní poukazy Tuzexu
Kar. V. Karasiewicz Bankovní vzory a perforace pap. platidel ČS 1919 - 1993, vydání 2010
Keller Arnold Keller Das Notgeld der deutschen Inflation 1923
Mehl Manfred Mehl Deutsche Serienscheine 1918 – 1922
Meier H. Meier Das Papier Notgeld von Schlesien 1914 – 24
Mil. Czeslaw Milczak Katalog polskich pieniedzy papierowych od 1794
Müller Manfred Müller Die Notgeldscheine der deutschen Inflation 1922 – 1923
Pi. N.Schafer, G.Cuhaj Standard Catalog of World paper money
Pi. A. Pick Das Papirgeld Bayerns
Pi.-Si. A. Pick, C. Siemsen Das Lagergeld 1933 – 47
Pod. Andrzej Podczaski Katalog papierowych pieniedzy zastepczych z ziem polskich 1914 – 24 I. – III.
Ri. R. Richter Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759 – 2010
Ri. R. Richter Notgeld Österreich
Rj. Rjabacenko Polnyj kat. bumaznych znakov i bon Rosii i CCCP
Ro. H. Rosenberg Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871
Tieste R. Tieste Katalog des Papiergeldes der Desutschen Kriegefangenenlager im I. Weltkrieg
V.-R. L.Vostal, J.Ryant Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848 - 1850

Zkratky katalogů na známky

 • Fe. – Dr. Ulrich Ferchenbauer – Handbuch und Spezialkatalog
 • Mi. -  - MICHEL katalog
 • Mü. -  - Müller katalog
 • Si. – Hermann E. Sieger – Zeppelinpost-katalog
 • Vot. – E. Votoček – Monografie čs. Známek-Česká poštovní razítka do roku 1918

Zkratky katalogů mincí

 • Bo. – Jiří Boháč – Medaile a plastiky Josef a Zdeněk Šejnostové
 • Ze – Karel Zeman – Medaile 2009

Zkratky katalogů na vyznamenání

 • Bar. – Borna Barac – Reference Catalogue Orders, Medals and Decorations of the World, part I. – IV.
 • Ko. – Josef Kounovský –  Vyznamenání Francouzské republiky 1870-1999, Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949
 • Marko – Alexander A. Marko – Auszeichnungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und der Zwischen kriegszeit, 1977
 • Nimm. – Jörg Niemmergut – Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945
 • N – Vlastislav Novotný – Řády a vyznamenání Československa 1918-1948, Slovenské republiky 1939-1945, 1948-2011 (ČSR, ČSSR, ČSFR,,ČR, SR)
 • VM – Václav Měřička – Československá vyznamenání I. – VI. Část

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

 1. Pořadatel (dražebník):
  Aukční síň Filatelie-Klim / AUKCE KLIM / Brno, pošt. Schránka 472, 660 72, Brno 2, ČR
 2. AUKCE KLIM je společností níže označených společníků-partnerů, která vznikla ve smyslu smlouvy sjednané podle §§ 2716 a násl. Občanského zákoníku.

  Společníci – partneři:
  Richard KLIM, Bayerova 572/2, 602 00 BRNO, ČR, IČ 463 15 845
  Martin KLIM, Švédské kříže 647/1, 664 48 Moravany, ČR, IČ 621 09 863

             Adresa provozovny: Česká 19/21, 602 00, Brno, tel./fax +420 542 211 931
             e-mail: aukce@filatelie-klim.com

 3. Aukce je dobrovolná veřejná činnost, která se řídí zejména dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a dalšími platnými právními předpisy ČR a jíž se může zúčastnit každá osoba, která splňuje podmínky v těchto právních normách stanovené.
 4. Místo konání aukce je vždy předem zveřejněno obvyklým způsobem – např. v aukčním katalogu, sdělovacích prostředcích apod.  Nabízené věci do aukce musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 17 odst. 3-7 zákona o veřejných dražbách.
 5. Aukční položky je možno si prohlédnout v prodejnách Filatelie Klim 10 dní před konáním aukce a v den aukce v aukčním sále hotelu International Brno od 8.00 do 9.00 hod.
 6. Aukční položka (los) se prodává příklepem vydražiteli, který nabídne nejvyšší cenu. K přiklepnuté ceně se připočítává 12% přirážka. Vlastnictví věci získané v aukci se nabývá po uhrazení příklepnuté ceny s příslušenstvím (přirážkou).
 7. Požadované základní vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:
    Do 500 Kč 20 Kč
  500 - 1 000 Kč 50 Kč
  1 000 - 2 000 Kč 100 Kč
  2 000 - 10 000 Kč 200 Kč
  10 000 - 20 000 Kč 500 Kč
  20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
  50 000 - 100 000 Kč 2 000 Kč
  100 000 - 200 000 Kč 5 000 Kč
  200 000 - 500 000 Kč 10 000 Kč
  500 000 - 1 000 000 Kč 50 000 Kč
    Nad 1 000 000 Kč 100 000 Kč
 8. Přiklepnuté ceny (včetně 12% přirážky) jsou splatné přítomnými účastníky ihned. U písemných příkazů dobírkou. Při několika shodných příkazech má přednost dříve doručený příkaz. Setká-li se písemný příkaz se shodnou nabídkou přímého účastníka, má přednost příklepu přímý účastník. Přímí účastníci si mohou předem dohodnout s pořadatelem odeslání vydražených losů na dobírku nebo jiný způsob úhrady.
 9. Písemný příkaz lze poslat na jakýkoliv los uvedený v aukčním katalogu, a to na formuláři, který je přílohou katalogu. Písemné příkazy lze posílat také přes webové stránky www.filatelie-klim.com (po přihlášení) nebo na email aukce@filatelie-klim.com. Na jednom formuláři je možno zasílat libovolné množství nabídek od jednoho příkazce. V písemném příkazu je třeba vždy uvést konkrétně nejvyšší nabídku. Při plnění písemného příkazu je pořadatel povinen na příkaz dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje o jeden příhoz výše, než je jiný písemný příkaz. Ukončení příjmu písemných příkazů pro sálovou aukci je v den konání aukce v 0:00 hodin.
 10. Losy přiklepnuté písemným příkazem rozesílá pořadatel v cenném psaní dobírkou v nejkratším termínu po skončení aukce, nejpozději do čtyř týdnů po skončení aukce, s přičtením poštovného.
 11. Neprodané losy, určené pro pořádanou aukci, je možné koupit u pořadatele po skončení aukce v aukční místnosti nebo je bude možné dále koupit za vyvolávací cenu s příslušenstvím (s +12% přirážkou) v provozovně pořadatele na adrese Česká 19, Brno a to do 7 kalendářních dnů po skončení aukce.
 12. U prodaných losů se odpočítává 15% z dosažené ceny. Úhrada za prodané losy bude zúčtována a vyplácena bez odkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po skončení aukce. Ve stejném termínu budou vráceny neprodané losy jejich majitelům formou poštovní zásilky cenné psaní.
 13. V případě, že majitel odstoupí před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5% z vyvolávací ceny losu.
 14. Odpovědnost za vady věcí u losů zakoupených v aukci lze uplatnit pouze u průkazně skrytých vad věcí. Věci v aukci se kupují ve stavu „ jak stojí a leží „,. U věcí s vadami, zřejmé  zejména  z popisu věci či vyobrazení v aukčním katalogu, nelze uplatnit odpovědnost za vady. Při korespondenčním zasílání věcí  a převzetí zásilky s věcmi dobírkou lze uplatnit odpovědnost za vady nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí zásilky. Pokud si adresát nevyzvedne dobírkovou zásilku do 21 pracovních dnů po odeslání pořadatelem aukce, ztrácí se oprávnění uplatnit vady předmětných věcí.
 15. Písemné příkazy do aukce a uplatnění vad věcí v písemné formě se zasílají na doručovací adresu pořadatele na:
  Filatelie Klim, P.O.Box 472, Brno 2, 660 72 nebo na
  e-mail: aukce@filatelie-klim.com

 

PRAVIDLA PŘÍJMU PÍSEMNÝCH PŘÍKAZŮ PŘED AUKCÍ

 1. Ve stanoveném termínu je aukce zahájena a jsou zveřejněny veškeré dražené věci a jejich vyvolávací ceny.
 2. Účastníci mohou přihazovat dvěma způsoby:
  • Přihodit nejnižší možnou částku, která je dána jako součet aktuální ceny a minimálního příhozu. V případě prvního příhozu je částkou právě vyvolávací cena.
  • Vepsat své maximum. Aktuální cena bude vypočtena jako stávající nejvyšší příhoz plus výše minimálního příhozu.
 3. Po vložení nabídky je uživateli zaslána emailová notifikace, kde je potvrzena akceptace nabídky. Také je patrné, zda je či není aktuálním výhercem na této položce.
 4. Výše minimálního příhozu je určena na základě okamžité ceny dražené věci dle tabulky aukčních příhozů.
 5. V případě dvou a více stejných maximálních příhozů se vítězem stává uživatel, který nabídku vložil jako první.
 6. Při navýšení okamžité ceny dražené věci lze její výši shlédnout on line na webu pořadatele, přičemž identita účastníka není zpřístupněna a zveřejněna.
 7. Uživatel vkládá příhozy do „aukčního košíku“, který je poté nutné odeslat. Odesláním potvrzuje svoji účast v aukci konkrétně dražené věci.
 8. Online aukce končí v předem určený čas. Po skončení aukce pořadatel odešle účastníkům aukce informace o výsledku a to elektronickou poštou.
 9. V případě, že dojde k odeslání příhozu  po skončení on line aukce, není takový příhoz automaticky akceptovaný. Na základě rozhodnutí pořadatele může být takový příhoz akceptovaný, pokud neovlivní výsledek konkrétní on line aukce. O přijetí či akceptaci příhozu odešle účastníkovi informaci elektronickou poštou.

 

PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ

 1. Věci přijímané do aukcí se přijímají od nabízejících. S nabízejícími je uzavřena Smlouva o obstarání prodeje věci v aukci, která specifikuje podmínky a vzájemné práva a povinnosti smluvních stran v této souvislosti. Pořadatel může po předchozí dohodě s majitelem dodatečně sloučit několik losů v jednu položku, případně jeden los rozdělit na více položek.
 2. Pořadatel vybírá od prodávajícího manipulační poplatek za každý los, a to 30,- Kč. Tento poplatek je splatný při vyúčtování aukce i v případě, že los nebyl prodán.
 3. V případě, že nabízející je plátcem daně z přidané hodnoty a nabízené zboží je majetek podléhající této dani, je nabízející povinen aukční síň na tuto skutečnost oznámit a nahlásit fakturační údaje, aby bylo možno postupovat dle § 108 odstavec 4 zákona o DPH tj. zaplatit DPH z prodeje na jeho účet u správce daně.
 4. Pořadatel je oprávněný nabízené věci do aukce odmítnout.  Podle svého uvážení může požadovat u nabízené věci doložení atestu originality, případně může po dohodě s nabízejícím zajistit atest originality a to plně na náklad nabízejícího.

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Z důvodu plnění služeb, o které subjekty účastnící se pořádání a konání aukce požádali, je pořadatel oprávněn v nezbytném rozsahu  poskytnout informace třetím stranám. Tímto není prolomena důvěrnost poskytnutých osobních údajů a důvěrnost veškerých jednání a úkonů mezi pořadatelem a ostatními subjekty zúčastněných na aukcích.
 2. Pořadatel výslovně upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory, ve kterých se uskutečňují sálové aukce monitorovány.

 

Filatelie Klim

 

Aukční katalog včetně kompletního vyobrazení všech aukčních losů najdete v elektronické podobě na našich webových stránkách www.filatelie-klim.com, jsou zde umístěny i starší aukce včetně výsledkových listin.

Z našich webových stránek lze také poslat písemný příkaz (formulář) k aktuálním aukcím, nebo stačí poslat vaši nabídku na náš e-mail aukce@filatelie-klim.com.