Zkratky a vysvětlivky

Nepřihlášený uživatelMincovní kovy:

Au-Zlato
Ag-Stříbro
Cu-Měď
Ni-Nikl
Sn-Cín
Zn-Zinek
Mn-Mangan
Al-Hliník

Značení kvality

Značení kvality zachovalosti mincí je rozděleno do tří základních, u mincí pamětních do čtyř stupňů.

značení 2/2 mince nepatrně otřelá
značení 1/1 mince neotřelá, prošlá oběhem, všechny detaily jsou neotřelé, drobné vady z oběhu
značení 0/0 mince neprošlá oběhem, ostré neotřelé detaily, často otřep vzniklý ražbou
značení proof mince zhotovená pro sběratelské účely z leštěných razidel a z materiálu speciálně povrchově upraveného


Doplňkové značky

F - falzum nebo novoražba
R - vzácný
RR - vzácnější
RRR - velmi vzácný

Ocenění mincí: Kč, DM, USD
Způsob platby: šekem (číslo bank. spojení) / na dobírku
Garance:

Abbreviations and annotations

Metals of coins:

Au-Gold
Ag-Silver
Cu-Copper
Ni-Nickel
Sn-Tin
Zn-Zinc
Mn-Manganese
Al-Aluminium

Quality marking

Quality marking of well-preserved coins is separated to three basic grades. Memorial coins are in four grades.

marking 2/2 coin is slightly well-worn
marking 1/1 coin is not well-worn, from circulation, no detail is well-worn, small fault from circulation
marking 0/0 coin not circulated, sharp not well-worn details, often with remnant from coinage
marking proof coin made for collecting from polished stamps and from material which is especially adapted


Additional symbols

F - forgery or new coinage
R - rare
RR - more rare
RRR - very rare)

Coins evaluation: CZK, DM, USD
Payment methods: by cheque / by cash on delivery
Guaranty: