Další bankovka z nevydané emise C II ?

Nepřihlášený uživatelV minulých číslech našeho periodika[1] jsme informovali o některých okolnostech vzniku a dalším osudu nevydaných státovek a bankovek tzv. emise C II (státovka 10 Kčs s datem 25.února 1953, státovka 20 Kčs s datem 25.února 1953, bankovka SBČS 100 Kčs s datem 24.října 1951 a bankovka SBČS 1.000 Kčs s datem 9.května 1951). Až po publikaci příspěvku měl autor možnost prozkoumat jednostranný tisk, pravděpodobně tiskovou zkoušku, rubové strany bankovky SBČS 5.000 Kčs, na jehož základě lze vyslovit hypotézu o pravděpodobné přípravě další nominální hodnoty náležející k emisi C II. S ohledem na firmu SBČS musí totiž pocházet z období po roce 1950 a současně nepředpokládáme, že by bankovka tohoto „starého stylu“ byla připravována až po roce 1953.
 

Jednostranný tisk je obdobou rubové strany bankovky NBČS 5.000 Kčs s datem 1.listopadu 1945 (Bajer 79[2]) se čtyřmi viditelnými změnami,


1) v rámci je použita jiná gilošová kompozice,

2) na stuze v horní části tiskového obrazce je text „NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“ nahrazen textem „STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ohraničeným „paprsky“,

3) text „PRAHA, NÁRODNÍ DIVADLO -1883.-“ je zvětšen z cca 15,5 mm délky textu a 0,5 mm výšky písmen na cca 25x0,9 mm a

4) dvě hodnotové číslice 5000 a vavřínový věnec ovázaný trikolórou na okraji je nahrazen velkou hodnotovou číslicí 5000 s opakujícím se pozitivním mikrotextem „PĚT TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“.


Jednostranný tisk je proveden na papír s vodoznakem „ženská hlava“ jako na bankovce NBČS 1.000 Kč s datem 25.května 1934 (Bajer 27) tiskem s plochy v barvě červenohnědé a žluté, které však na tiskové zkoušce nemusely být definitivní a nemusí proto vypovídat o konečné podobě připravované bankovky.


Jednoduchou úvahou lze předpokládat, že se jedná o formálně správnou bankovku SBČS, stejně jako v případě již zmíněných 100 a 1.000 Kčs z emise C II. Po vzniku SBČS (1950) převzala totiž tato instituce bankovkový oběh bývalé NBČS, na jejíž jméno zněly všechny obíhající bankovky. SBČS proto připravovala vydání formálně správných bankovek znějících na její jméno. V důsledku peněžní reformy v roce 1953 však již vytištěná platidla (20, 100, 1.000 Kčs) nebyla vydána a příprava ještě nevytištěných platidel (10 a snad i 5.000 Kčs) byla zastavena.


Z jednostranného tisku rubu není podoba lícní strany zřejmá a autorovi není známá ani z jiných pramenů, pokud byla vůbec technicky připravena a vytištěna, byť jen zkušebně. Můžeme jen předpokládat, že i líc, o jehož rekonstrukci se nyní pokusíme, byl obdobou bankovky NBČS 5.000 Kčs s datem 1.listopadu 1945. Některé části jejího obrazce jsme upravili s ohledem na některé znaky bankovek emise C II,

1) text „NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“ jsme nahradili textem „STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a jeho zdvojením nahradili dříve používanou formuli „TATO BANKOVKA PLATÍ“,

2) odstranili jsme datum bankovky, které neznáme (zřejmě nesla některé datum z let 1951-1953),

3) podpisy funkcionářů NBČS Murtin-Nebesář-Chmela jsme nahradili podpisy funkcionářů SBČS Pohl-Kováčik, které jsou na bankovkách emise C II,

4) malé hodnotové číslo a hodnotové číslo v giloši na okraji jsme nahradili velkým hodnotovým číslem ve stylu rubové strany a

5) vypustili jsme označení série a čísla, o jehož typu, barvě a umístění nespekulujeme s ohledem na rozmanitost tehdejší praxe.

Jedná se samozřejmě o rekonstrukci, vycházející pouze z předpokladů, podoba bankovky proto mohla být zcela jiná, pokud byla vůbec technicky připravena a vytištěna.

Rozměr (předpoklad): 190x87 mm (jednostranný tisk byl oříznut na rozměr podstatně přesahující tiskový obrazec, uvádíme proto rozměr předpokládaný podle bankovky NBČS 5.000 Kčs s datem 1.listopadu 1945)

Papír: bílý, na okraji stupňovitý lokalizovaný figurální vodoznak „ženská hlava“ jako na bankovce NBČS 1.000 Kč s datem 25.května 1934 (papír však není identický)

Líc: neznámý, pouze rekonstrukce !
 

Rub: na okraji nominální hodnota 5000 s opakujícím se pozitivním mikrotextem PĚT TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH, v rámci budova Národního divadla v Praze, text PRAHA, NÁRODNÍ DIVADLO - 1883.-, na stuze text STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ, několik lipových snítek a dvě nominální hodnoty 5000, text PĚT TISÍC KORUN / ČESKOSLOVENSKÝCH, vlnovkový rastr, pod rámcem jméno autora B.FOJTÁŠEK.

Barva červenohnědá a žlutá, tisk s plochy.
 

Autor rubu: Bedřich Fojtášek

Tisk: pravděpodobně Tiskárna bankovek Státní banky československé, Praha

  
Jaroslav Moravec

[1]Moravec, J.: Nevydané státovky a bankovky tzv. emise C II, Merkur Revue 5,6/1999, Filatelie Klim Brno 1999.

[2]Bajer, J.: Papírová platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské republiky 1993-1999, Elektris Jindřich Holna Praha 1999.

Obrázky: