Vyznamenání za poštovní zásluhy

Nepřihlášený uživatelZáslužná vyznamenání mohou mít různou formu - může to být jen diplom (samozřejmě lepší je, když je doprovázen také nějakou zajímavou peněžní odměnou), může to být etuiová medaile, kterou si vystavíme doma ve vitrínce, ale může to být také nositelná medaile nebo předmět tomu podobný zavěšený na stuze, který můžeme nosit viditelně na obleku či uniformě. A o touto poslední skupinou vyznamenání, kterou studuje nauka zvaná faleristika, se budeme zabývat v tomto článku i my. Záslužná vyznamenání za pracovní úspěchy nejsou žádnou doménou socialistických režimů, jak jsme se donedávna domnívali, a byli bychom překvapeni kolik západoevropských států umí dělnické, řemeslnické a ostatní zaměstnanecké profese odměňovat a vyznamenávat.


Podíváme-li se do některých publikací o starých vyznamenáních seznáme, že neexistovala vyznamenání jen na poli válečném, ale existovala vyznamenání za zásluhy i na poli občanském, za věrnost či dobrý výkon v povolání, i když - přiznejme si to - nebyla nikdy tato vyznamenání tak atraktivní jako vojenské dekorace. V 19.století nebyla tato civilní vyznamenání tolik rozrůzněna jako jsou dnes rozdělena pro různé obory lidské činnosti. Snad první oblastí, kde se obor činnosti zapsal do udělování vyznamenání bylo zemědělství, ostatně již Francouzská republika v roce 1883 založila řád Za zemědělské zásluhy, který se uděluje dodnes. A také i dnešní státy nejdou tak daleko, aby pro každou hospodářskou činnost založily speciální vyznamenání. Ovšem zase naopak známe případy, kdy se stát snažil co nejvíce specializovat záslužná vyznamenání pro téměř každý významný obor. Takovou zemí byla a je rozhodně Francie. V jejím rozsáhlém repertoáru řádů a vyznamenání jsou hojně zastoupeny také resortní medaile pro různé obory činnosti, nejen tedy jen pro zemědělce, ale i pro železničáře, umělce, lodníky, ekonomy, celníky a pod. Mezi tyto medaile náleží též resortní vyznamenání ministerstva PTT (tedy pošt, telefonů a telekomunikací). Tuto medaili udílenou ministrem může získat za pracovní úspěchy a zásluhy každý, kdo má co do činění s poštovnictví a telekomunikacemi od prostého pošťáka až po ředitele pošt v některém francouzském departementu či ministerského úředníka. Tato medaile je udělována ve třech stupních - jako zlatá, stříbrná a bronzová (zde chápejme označení zlatý či stříbrný jen jako barevné označení a ne že medaile byla ražena ze stříbra či dokonce ze zlata). K této medaili musím přidat jednu svou osobní zkušenost. Když jsem byl na návštěvě v Paříži, navštívil jsem také pařížskou mincovnu, kde řády a vyznamenání vyrábějí a také v podnikové prodejně si je můžete pro doplnění své sbírky i koupit. Zajímavé bylo, že státní vyznamenání bylo možné si podle katalogu objednat, ale resortní ministerská vyznamenání jsou neprodejná a tak i tato prostá medaile ministerstva pošt je relativně vzácná, pokud ji nezískáte přímo od vyznamenaného. Ve Francii se také vyvinula soustava státních záslužných vyznamenání na úrovni řádů pro řadu činností. Uvedl jsem již řád Za zemědělské zásluhy, potom následoval řád Za zásluhy v námořnictví a po 2.světové válce se s těmito řády roztrhl pytel - byly založeny řády za zásluhy v sociální péči, za zásluhy ve zdravotnictví, také sportu či turistice, národním hospodářství a dalších činnostech. Tyto řády měly zvýšit prestiž Čestné legie, která se udělovala předtím za všechny možné zásluhy a hrozilo, že častým udělováním bude její význam devalvován. Proto také mezi těmito speciálními řády nalézáme i řád Za poštovní zásluhy - Mérit postal. Byl založen 14. listopadu 1953 a jako ostatní speciální řády měl jen tři třídy: 1.třída byla ve formě komandéra, tj. klenot byl nošen na náhrdelní stuze, 2.třída -důstojník - se nosí na náprsní stuze


s rozetou a konečně 3.třída - rytíř - byla na prosté náprsní stuze. Klenotem tohoto řádu byla bíle smaltovaná pěticípá hvězda se středovým pozlaceným medailonem, na kterém na líci lze vidět plasticky modelovaného boha Merkura ve své typické okřídlené čapce s kaduceem v ruce, na rubu je v medailonu poštovní trubka, dopisy a blesky a čteme tam opis REPUBLIQUE FRANCAISE - MERIT POSTAL. Mezi cípy hvězdice je vavřínový věneček, u nejnižší třídy postříbřený, u vyšších tříd pozlacený. Klenot řádu je převýšen rozpjatými zlacenými křídly, které jsou u nejvyšší třídy samostatné a celek je zavěšen na plochém prsténci pro náhrdelní stuhu. U náprsních dekorací jsou křídla součástí přímo závěsu, jímž prochází stuha. Stuha je sytě žlutá a po jejich stranách je vždy po dvou úzkých černých proužcích. Bohužel tento výtvarně krásných řád neměl dlouhého trvání. Prezident de Gaulle jej, jakož i celou řadu ostatních speciálních řádů, zrušil k 1. lednu 1964 a nahradil všechny tyto zrušené řády Záslužným řádem Francouzské republiky, který měl tvar šestiramenného modrého kříže na modré stuze, který se uděluje po dnešní časy. Ale to je již jiná kapitola francouzské faleristiky.


Dalším západoevropským státem, který vyznamenává pracovníky v poštovním provozu a telekomunikacích je Belgické království. Belgie má vypracovaný podrobný a poměrně složitý systém pracovních vyznamenání, kde figurují i některé královské řády. Pro nás jsou ovšem zajímavé dvě pamětní medaile, které se přímo vztahují k 1. emisi belgických známek a k Mezinárodní poštovní unii (U.P.U.). První z nich byla založena královským nařízením z 2.května 1924 ku příležitosti 75.výročí první emise belgických známek v roce 1849 a k 50 výročí přistoupení Belgie k U.P.U. v roce 1874. Medaile je bronzová, na líci je známý emblém Mezinárodní poštovní unie kde dvě dívky oblétávají naši Zeměkouli a předávají si dopisy. Na rubu je zobrazena mezi vavřínovými snítkami hromádka dopisů na nichž leží zvětšená známka s poprsím krále Leopolda I. A nebyli bychom v Belgii, kde žijí dva národy - Vlámové a Valoni, takže medaile musela vyjít ve dvou jazykových verzích - jedné francouzské a druhé vlámské. Francouzská verze má opisy na líci UNION.POSTAL.UNIVERSELLE 1874 - 1924, na rubu LE TIMBRE -POSTE EN BELGIQUE 1849-1erJUILLET 1924. Na vlámské versi čteme na líci WERELDPOSTVEREENIGING 1874 - 1924, na rubu DE.POSTZEGEL.IN BELGIE 1849 - 1ste JULI - 1924. Dlužno říci, že francouzská verze se objevuje častěji než verze vlámská. Tato medaile byla udělována zaměstnancům pošt za 25 let služby. Druhá pamětní belgická medaile je vlastně identická s první a byla založena 2. května 1949 k příležitosti 100. výročí 1.emise belgických známek a 75. výročí vstupu do U.P.U. Jedinou výtvarnou změnou byla jen změna dat v opisech. Stuha v obou případech je také totožná - je světle modrá s okrajovými červenými pásky. I tuto druhou medaili udělovalo Ministerstvo spojů za 25 let v poštovní službě. Konečně bych se zmínil o dvou španělských řádech týkajících se poštovnictví a telekomunikací. Oba tyto řády pocházejí ze závěrečných let frankistického režimu, kdy se Španělsko snažilo postupně demokratizovat politické poměry a kdy se normalizovala situace i v udělování řádů a vyznamenání. První z nich je řád Za poštovní zásluhy - Merito Postal a druhý Za zásluhy v telekomunikacích - Merito de Telecomunicacion. Nutno uznat, že oba španělské řády jsou zdobné, ale výtvarně dobře zvládnuté. Klenot poštovního řádu tvoří pozlacený osmiramenný kříž, středový medailon je smaltovaný červeně s bílým psaním a


modrým mezikružím, na němž označení řádu v barvě kovu MERITO POSTAL. Na středový medailon je potom položena plastická stříbrná poštovní trubka. Kolem středového medailonu jsou navíc položeny zeleně smaltované ratolesti, vlevo vavřínová, vpravo palmová. Celek je potom převýšen královskou korunou. K tomuto řádu náleží jasně červená stuha, která po obou krajích je zdobena přitištěnými zlatými poštovními trubkami. Podobně je koncipován telekomunikační řád. Zde je základem kříž s rozeklanými konci ramen, kde špice jsou ukončeny kuličkami. Mezi rameny kříže se nacházejí kovové paprsky různých délek. Středový medailon - zřejmě modrý nese svazek blesků svázaných stužkou a v širokém bíle smaltovaném mezikruží je název řádu MERITO DE TELECOMUNICACION. I zde jsou kolem medailonu ratolesti vavřínová a palmová zeleně smaltované. I zde je klenot převýšen královskou korunou. Stuha tohoto řádu je modrá a opět při okrajích je zlatě přitištěn motiv ze středového medailonu tj.svázané blesky. Bohužel podrobnosti o těchto španělských řádech jsem zatím v literatuře nenašel. Jistě by bylo zajímavé vědět, kdo a za co tyto řády mohl obdržet, vzhledem k tomu, že každý tento řád je navíc rozdělen do několika tříd - zatím jediná poznámka v literatuře říká, že velkokříž těchto řádů se širokou stuhou přes plece a s náprsní hvězdou je určen jen pro rank ministrů. Těmito několika uvedenými příklady jsem chtěl jen upozornit, že je třeba se vyvarovat stereotypního posuzování některých jevů i ve sběratelství. Mnohdy se nám zdá, že určitý námět je typický jen pro určitý stát v určitém společenském řádu a že se nemůže vyskytovat nikde jinde. Potom při širším studiu svého zájmu zjistíme, že tomu tak nebývá a překvapivě objevujeme svůj námět na místě, kde bychom jej jinak nehledali. Je tomu tak i při studiu řádů a vyznamenání.

Josef Hrdý

Obrázky: