Co byste měli vědět

Nepřihlášený uživatelRůzné sběratelské obory, věnující pozornost nejrůznějšímu materiálu od poštovních známek, pohlednic, grafiky až po drobnou plastiku, mají mnoho shodných rysů. Zpravidla probouzejí hlubší zájem o zemi původu předmětů, o odbornou a uměleckou práci jejich tvůrců, o širší souvislosti mezi různými výtvarnými díly v kontextu doby, uměleckých směrů, politiky, hospodářství a mnoha dalších oblastí lidské činnosti. Budování sbírky spolu se systematicky, cílevědomě a vytrvale získávanými neběžnými vědomostmi opravdovému sběrateli přináší intenzívní pocit vnitřního uspokojení. Snad každý, kdo propadl tomuto šťastnému opojení, brzo seznal, že kromě teoretických zna­lostí jsou velkou devizou sběratele jeho možnosti styku s jinými sběrateli, a tedy mož­nosti získávání nového materiálu výměnou či koupí. Po roce 1989 došlo k podstatným změnám i ve sběratelských oblastech. Objevily se úzce specializované prodejny, na trhu je dostupná dříve obtížně dosažitelná zahraniční literatura, podstatně se zvýšil počet nejrůznějších aukcí i účast sběratelů na nich, dříve často podmiňovaná členstvím v pořáda­jícím spolku, sdružení či klubu.

Filatelisté, filokartisté, notafilisté či numismatici se na oficiálně pořádaných výměn­ných schůzkách nebo při svých osobních výměnných akcích často setkávají s nabízeným sběratelským materiálem i z oblastí mimo jejich zájem. Bylo tomu tak i v minulých letech. K nabízeným předmětům patří i vyznamenání a řády, po mnoho let sběrateli zpravidla podceňované, ponechávané bez patřičné bližší pozornosti. Znalosti z této oblasti sběratelství proto bývají většinou nevalné. Jenže právě tato oblast, zvaná faleristika, patřící k pomocným historickým vědám, v současnosti prožívá nebývalou renezan­ci! Doba, kdy vyznamenání a řády bývaly kdesi na okraji zájmu numismatiků, je pryč. Pro faleristy jsou v řadě zemí pořádány specializované aukce (ve Vídni např. Dorotheum, firma Rauch, stejně tak v Německu i jinde). I u nás jsou faleristikou stále více zaplňovány katalogy renomovaných společností (ČSPDP Praha, ČSN, Dukát Brno a další). Mince začínají být ve specializovaných obchodech vytěsňovány vyznamenáními a řády a středem pozornosti jsou pouze jejich špičkové kusy. Zájem o jiné, běžnější exempláře mincí, v posledních letech do jisté míry stagnuje. Jednou z příčin vzestupu zájmu o faleristiku bylo zrušení dřívějšího striktního zákazu prodeje, nákupu, výměny a vystavování vyznamenání a řádů.

Všem, kteří se s předměty faleristiky ve své sběratelské činnosti setkávají, lze doporučit, aby tento zajímavý materiál ke své škodě nepodceňovali. Sběratelsky i historicky cenný předmět získaný koupí nebo výměnou třeba i za známky nebo jiný filatelistic­ký materiál může často probudit u svého nového majitele hlubší a trvalejší zájem o fale­ristiku, dosud nepříliš rozšířený sběratelský obor. I v případě nezájmu je takový předmět příležitostně znovu prodejný nebo vyměnitelný třeba opět za známky nebo pohlednice. Z vlastní zkušenosti vím, že takové odkoupení nebo zprostředkování prodeje či výměny za jiný sběratelský materiál spolehlivě vyřizuje i brněnská firma KLIM. Spolupracuje totiž s faleristickými odborníky a může proto zprostředkovat i kvalifikované posouzení nabízeného předmětu, jeho kvality, vzácnosti a ceny.

Čestmír Franěk

Obrázky:

Řádový odznak Československého řádu bílého lva I. třídy