Brazilie po boku Spojenců ve 2. světové válce

Nepřihlášený uživatelPřiznejme si - my čeští sběratelé - co vlastně víme o vyznamenáních zámořských států? Více méně jsme zahleděni do památek našeho středoevropského prostoru, zde wse vyznáme a dovedeme i sběratelské kusy ocenit, ale mnohé věci mimo tento okruh nás jíž tolik nezajímají.
A přesto se nás mohou -byť jen zprostředkovaně - dotýkat. Vezměme si například Brazilii vzpomenutou v nadpisu. Snad se nám vybaví významné ocenění prezidenta Václava Havla, který byl hned dvakrát vyznamenán vysokými brazilskými řády: v roce 1990 obdržel Národní řád Jižního kříže a v roce 1996 byl dekorován podruhé, tentokrát řádem Rio Branco. Jsou to řády, které jsou i udělovány významným cizincům a ve svých nejvyšších třídách hlavám států.. Samozřejmě Brazilská federace disponuje ještě dalšími řády, jak vojenského charakteru, tak i pro ocenění civilních zásluh. Ovšem o brazilských vyznamenáních nižšího významu jsou naše vědomosti velmi malé. Je to pochopitelné, tento materiál se na našem sběratelském trhu nevyskytuje a zájemce se snad setká jen s nejznámější medailí tohoto ranku, jíž je vojenská služební medaile udělovaná ve třech stupních (viz obr.)
Přiznám se, že nebýt bloku 4 poštovních známek, které vydala brazilská poštovní správa v roce 2004 na počest účasti Brazílie ve 2. světové válce, tak bych se ani nedozvěděl o vyznamenáních, které s touto válečnou kampaní souvisely.
Státy Latinské Ameriky se ve 2. světové válce příliš neangažovaly právě výjma Brazílie. Ta vyhlásila Německu válku 22. 8 1942 a podnětem bylo, že německé ponorky operující v jižním Atlantiku potápěly i brazilské obchodní lodě. ( Další jilhoamerické státy jako Argentina, Čile, Ekvádor, Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuela vyhlásily válku mocnostem Osy až v únoru a březnu roku 1945.) Brazílie měla nejprve za úkol kontrolovat jižní Atlantik svými námořními silami a potom se v roce 1943 s USA dohodla i na vyslání pozemní armády do Evropy. Armádní sbor se nazýval FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA a byl postaven v síle jedné bojové divize o 15 tisících mužích a dalších 10 tisíc vojáků bylo začleněno do podpůrných spojeneckých jednotek. Mimoto i brazilské válečné letectvo postavilo několik stíhacích letek. Celý expediční sbor byl přepraven do Itálie v červenci 1944 a začleněn do sestavy 5. americké armády. Sbor zasáhl do bojů ve střední a severní Itálii (zvláště mezi Bolognou a Modenou) a operoval zde až do konce války. Brazilci měli poměrně malé ztráty - udává se celkem 454 padlých, kteří byly pohřbeni nejdříve v Pistoi, ale nyní jejich ostatky byly převezeny na vojenský hřbitov v Rio do Janeiro.
Poštovní známky, vždy o hodnotě 0,50 reisu zachycují v obrazové části aktivitu všech tří složek brazilské armády - tedy námořnictva, letectva a pozemního vojska. Na každé z těchto tří známek je potom v pravé horní části vyobrazeno po dvou typických vojenských vyznamenáních vztahujících se ke 2. světové válce. Čtvrtá známka je potom věnována polní poště, na ní žádné vyznamenání zobrazeno není, jen tu najdeme emblém vojenské poštovní služby. (Vyznamenání na těchto známkách analyzoval německý falerista H.Gräber ( Orden und Auszeichnungen, Nr. 40, Dezember 2005), na jehož závěry se odvolávám.)
Na první známce věnované vojenskému letectvu je nejprve Letecký kříž (Cruz de Aviaçáo) na bělavé stuze s fialovými dvěma proužky po obou okrajích a potom Medaile na italské tažení (Medalha de Campanha na Italia) - bronzová kruhová medaile na fialové stuze protknuté středem italskou trikolorou. Základním motivem těchto leteckých vyznamenáních je okřídlený římský meč hrotem nahoru. Obě vyznamenání byla založena 10. dubna 1945. 
Druhá známka věnovaná námořnictvu ukazuje nejprve Námořní kříž (Cruz Naval) a potom Medaili za výtečnou službu (Medalha de Serviços Relevantes). Námořní kříž je rupertského typu, bronzový, na červené stuze se širokým žlutým pruhem a úzkými proužky téže barvy při okrajích. Medaile za výtečnou službu je kruhová, stříbrná, kde na aversu vévodí lodní kotva. Je zavěšena na žluté stuze s černým bíle rámovaným proužkem uprostřed a po dvou zelených proužcích po okrajích. Tato medaile byla udělována i námořníkům spřátelených mocností.
Vyznamenání pozemní armády jsou na třetí známce ve čtyřbloku vlevo dole. Obě tato vyznamenání byla založena 17. srpna 1944 a šlo jednak o Medaili na paměť tažení (Medalha de Campanha) a jednak o Bojový kříž (Cruz de Combate). Medaile na paměť tažení má tvar kříže maltézského typu a je zavěšena na zelené stuze s červeným středním pruhem. Na stuze je kovová spona s jedním až třemi hvězdičkami, které označovaly stupeň této medaile (srovnej sponu na obrázku Vojenské služební medaile). Toto vyznamenání obdrželi všichni účastníci expedičního sboru .Bojový kříž byl založen ve dvou třídách - 1.třída byla pozlacená
a 2. postříbřená. Opět jde o maltézský typ s paprsky mezi razeny a kříž je převýšen tzv. trofejemi. Uděloval se za statečnost jak jednotlivců tak i bojových jednotek. Stuha pro obě třídy byla stejná - červená se zelenými okraji. 
Všechna popsaná brazilská vyznamenání mají klasický design, jsou vkusná a nevybočují z rámce nám blízkých vojenských vyznamenání západoevropských států. Přál bych sběratelům zaměřených na památky 2. světové války, aby získali i některé z těchto zámořských vyznamenání. Nebude to zřejmě snadné, ale dnes v době internetu je to možné.
                                                                                                                              JOSEF HRDÝ
Obrázky: