Obsah

-->

MERKUR 6/2019

Z OBSAHU

 • Emise Hradčany – kresba „e“ 5h světle modrozelená, tmavě modrozelená, tmavě modrá
 • (6) Hradčany 1h – tlač a poštové použitie
 • (10) Známky Svatováclavské 1929 
 • (12) Rozhovor s předsedou KF v Liberci Josefem Chudobou 
 • (15) Známky indických států Rádžkot a Rádžpipla
 • (18) Zita – rakúska cisárovná, uhorská a česká královná
 • (22) Galilea
 • (I) Národní výstava Exfilna ve Španělsku
 • (příloha) Uherská poštovní spořitelna 

AUS DEM INHALT

 • (1) Hradschin-Ausgabe - Zeichnung „e“ 5h hellblaugrün, dunkelblaugrün, dunkelblau 
 • (6) Hradschin 1h - Druck und postalische Verwendung6
 • (10) Die St. Wenceslaus-Ausgabe von 1929
 • (12) Interview mit Josef Chudoba, Vorsitzendem des Philatelistenklubs in Liberec
 • (15) Briefmarken der indischen Staaten - Rajkot und Rajpipla
 • (18) Zita - österreichische Kaiserin, ungarische und tschechische Königin
 • (22) Galilea
 • (I) Nationale Ausstellung Exfilna in Spanien
 • (Anhang) Die Ungarische Postsparkasse 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradcany issue - drawing "e" 5h light blue-green, dark blue-green, dark blue
 • (6) Hradcany 1h - print and postal use
 • (12) Interview with Josef Chudoba, chairman of the Philatelist Club in Liberec
 • (15) Stamps of the Indian States - Rajkot and Rajpipla
 • (18) Zita - Austrian Empress, Hungarian and Czech Queen
 • (22) Galilea 
 • (I) National Exhibition Exfilna in Spain
 • (Attachment) The Hungarian Postal Savings Bank