Obsah časopisu

-->

MERKUR 6/2014

Z OBSAHU

 • (1) Kouzlo starých dokumentů
 • (4) Převrácený přetisk SO 1920 na známce 500 h Hradčany
 • (6) Zajímavosti def. vydání let. známek I. ČSR - letecká FDC
 • (8) Legionárske 1919 - 1. výročie vzniku ČSR
 • (10) Rakousko - novinová č. 16 emise 1858 - nebezpečný padělek
 • (12) Indické státy  - Dhár
 • (14) Filatelističtí znalci z ciziny
 • (15) Venezuela - revoluční známky a místní vydání
 • (18) Grenad
 • (20) Papírové peníze v období vzniku ČSR
 • (I) Výjimečné zoubkování u Hradčan
 • (III) Jubileum JUDr. Šablatúry

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Der Zauber alter Dokumente
 • (4) Kopfstehender Aufdruck SO 1920 auf 500 h Hradschin
 • (6) Definitive Flugpostmarken der I. ČSR - Flugpost-ETB
 • (8) Legionär-Ausgabe 1919 - erster Jahrestag der Tschechoslowakei
 • (10) Österreich 1858 - Zeitungsmarke Nr. 16 - gefährliche Fälschung
 • (12) Indische Staaten - Dhar
 • (14) Philatelistische Prüfer aus dem Ausland
 • (15) Venezuela - revolutionäre Briefmarken und lokale Ausgaben
 • (18) Grenada
 • (20) Banknoten in der Zeit der Entstehung der Tschechoslowakei
 • (I) Außergewöhnliche Hradschin-Zähnung
 • (III) Jubiläum von JUDr. Šablatúra

FROM THE CONTENTS

 • (1) The charm of old documents
 • (4) Inverted SO 1920 overprint on 500 h Hradcany
 • (6) Definitive airmail stamps of interwar Czechoslovakia - Airmail FDCs
 • (8) Legionnaire issue 1919 - the first anniversary of Czechoslovakia
 • (10) Austria 1858 - newspaper Stamp #16 - dangerous forgery
 • (12) Indian States - Dhar
 • (14) Philatelic experts from abroad
 • (15) Venezuela - revolutionary stamps and local issues
 • (18) Grenada
 • (20) Banknotes in the time of formation of Czechoslovakia
 • (I) Exceptional Hradcany perforation
 • (III) Anniversary of JUDr. Šablatúra