Předběžné a souběžné čs. známky rakouského původu

-->

MERKUR 6/2003 - Autor: -bp-

V poslední době se i díky novému katalogu Merkur-Revue zvedla nová vlna zájmu o čs. předběžné a souběžné známky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že vše podstatné již bylo popsáno a evidováno, není tomu zdaleka tak.
Mezi pole neorané patří např. skutečné použití vzácnějších variant rakouských spěšných známek na území ČSR po 28. říjnu 1918. O zatím nedostatečné úrovni znalostí (ale i o vzácnosti materiálu) podává výmluvné svědectví již uvedený katalog, který uvádí ceny jen u Řz 12 1/2 a Řz 11 1/2, zatímco u všech ostatních (smíšených) zoubkování najdeme jen symbol -?- znamenající „existence možná, ale nedoložená“. Jsem proto rád, že mohu dosavadní poznatky alespoň trochu doplnit. Nejprve bych ale čtenářům rád představil dvě celistvosti vyplacené spěšnými známkami 2 h a 5 h s Řz 11 1/2, které sice katalog uvádí, ale rozhodně se na celistvostech neobjevují příliš často. To platí zejména o hodnotě 5 h.
Na prvním vyobrazení je adresní část rakouského dvojitého korespondenčního lístku Karel 8 h dofrankovaná obdélníkovou rakouskou spěšnou známkou 2 h a použitá zde jako čs. souběžná výplatní. O běžnou celistvost se jedná jen na první pohled, nebo? spěšná známka je opatřena řádkovým zoubkováním Řz 11 1/2 (Mi. 219B) a troufám si říci, že mezi stovkou obdobných dopisnic vyplacených známkou s Řz 12 1/2 lze nalézt nanejvýš tak jeden či dva kusy se známkou s Řz 11 1/2. Dopisnice byla odeslána 29. ledna 1919 z Jablonce nad Jizerou. Celistvost dále ozvláštňuje zajímavé spolkové razítko tělocvičné jednoty Sokol ve Sklenařicích.
Ještě zajímavější je žánrová pohlednice odeslaná 28.12. 1918 z p.ú. Praha 1 (strojové razítko), která byla vyfrankována dvojicí rakouských spěšných známek trojúhelníková 5 h (Mi. 218) a obdélníková 5 h s Řz 11 1/2 (Mi. 220B), které zde byly použity jako čs. souběžné výplatní známky. Trojúhelníkové spěšné známky 5 h měly již v té době ukončenou platnost a na řádně vyplacených a poštou přepravených celistvostech se vyskytují jen ojediněle. Podobně vzácná je na celistvosti i obdélníková 5 h s Řz 11 1/2 (ostatně už „obyčejná“ varianta s Řz 12 1/2 je výrazně vzácnější než její 2h kolegyně). Kombinace těchto dvou známek na jedné dopisnici jejich vzácnost ještě umocňuje a fakt, že dopisnice má zřetelný filatelistický původ (viz jméno adresáta, známého pražského sběratele a obchodníka), už na tom příliš nezmění.
Zcela mimořádná je pak asi další celistvost. Jde o rakouský korespondenční lístek Karel 8 h odeslaný 7.2. 1919 z poštovního úřadu Strážnice do redakce Občanských novin v Brně. Dopisnice byla totiž dofrankovaná rakouskou spěšnou známkou (použitou jako čs. souběžná výplatní), která má řádkové zoubkování Řz 12 1/2 : 11 1/2 (Mi 219D). Pokud vím, jde o první doložené použití této varianty známky (a smíšeného zoubkování vůbec) jako čs. předběžné či souběžné výplatní známky (alespoň autorům katalogu Merkur-Revue a ani dalším sběratelům, kterých jsem se ptal, známa nebyla). Nález je o to zajímavější, že jde téměř jistě o nefilatelistickou celistvost z běžného denního provozu.
A na závěr ještě jedna hezká vícenásobná frankatura. Firemní dopisnice Krasoumné jednoty pro Čechy byla odeslána 15.1. 1919 z p.ú. Praha 1 do Čáslavi. Poštovné 10 h bylo uhrazeno dvoupáskou rakouských spěšných známek 5 h s Řz 12 1/2 (Mi 220A), které zde byly provizorně použity jako čs. souběžné výplatní. Dvojnásobná frankatura této známky nepatří sice mezi rarity, ale rozhodně nejde o běžnou celistvost (zvláště pak na nefilatelistické zásilce).

–bp–Obrázky: