Aukce

-->

MERKUR 6/2003 - Autor: Vladimír Dražan

Letošní podzimní aukční maratón, který odstartovala firma Majer už 13. září, pokračoval v říjnu a listopadu svižným tempem. Uskutečnily se další významné sálové aukce, s jejichž výsledky vás chceme v této rubrice podrobněji seznámit. 35. aukce Filatelie-KLIM Na sobotu 11. října 2003 připravila brněnská firma Filatelie-KLIM v pořadí již 35. aukci poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, včetně řady zajímavých sbírek. Aukce, která se konala v hotelu International Brno, vzbudila zcela mimořádnou pozornost tím, že na ní byla představena a veřejně nabídnuta jedna z nejvzácnějších československých známek vůbec, rakouská 10 K znak světle fialová s přetiskem „Pošta Československá 1919“ na žilkovaném papíru. Kromě této zcela ojedinělé položky bylo možné získat do sbírek celou řadu dalších hledaných známek a celistvostí, což přilákalo na aukci neobvykle velký počet sběratelů i obchodníků. Bylo vydáno 210 dražebních čísel, což je na české poměry výjimečné.
Celkem bylo na této aukci nabídnuto 2.119 položek, přičemž nadpoloviční většinu (více než 55 % všech losů) tvořil filatelistický materiál čs. provenience. Prodejnost dosáhla (po započtení položek prodaných po aukci za vyvolávací cenu) slušných 65 %. Podle mého názoru mohla přitom být i lepší, nebo? samotná nabídka byla dostatečně zajímavá i pestrá a nabízený filatelistický materiál kvalitní, ovšem vyvolávací ceny byly zřejmě u některých položek poněkud vyšší, než odpovídá současné náladě na trhu.
Úvod aukce patřil tradičně celistvostem s čs. předběžnými a souběžně platnými známkami, zájem o ně byl přiměřený. O správnou atmosféru v sále se postaralo téměř 150 položek známek a celistvostí naší nejoblíbenější emise Hradčany, přičemž v řadě případů bylo dosaženo pozoruhodných cen. Např. nezoubkovaná 25 h fialová ve čtyřbloku z TD 1 se dvěma spojenými typy spirál (Pof. 11 ST) byla přiklepnuta za 2.600 Kč, krajový čtyřblok téže hodnoty s Řz 11 1/2 :10 3/4 z TD 2 se spojenými typy spirály i příčky (Pof. 11E STs+Stp) změnil majitele za 17.000 Kč a populární nezoubkovaná známka 120 h stříbřitě šedá (Pof. 21b) byla prodána za 13.000 Kč. Vyvrcholením této části aukce byla dražba ústřižku průvodky s nezoubkovanou 30h známkou (Pof. 13) s raz. Janské Lázně / 22.6.20, jehož cena se ze 110.000 Kč vyšplhala na neuvěřitelných 160.000 Kč, což je absolutní rekord! Z Legionářské emise se dobře prodala například 120 h s Řz 11Đ a s částí modrého nátisku (10.000 Kč).
Přetisková emise PČ 1919 byla na této aukci zastoupena velice dobře (145 položek). Absolutním vrcholem celé aukce byla již zmíněná legendární známka 10 K znak na žilkovaném papíru, I. typ (Pof. 51 II.)*, kterou licitátor novému majiteli přiklepnul za vyvolávací cenu 900.000 Kč. Vzhledem k tomu, že podle Monografie čs. známek bylo 10 K známek na žilkovaném papíru přetištěno pouze 12–14 kusů, je dosažená cena poměrně nízká.** I tentokrát většina dražších položek PČ 1919 zůstala neprodána, a tak bych v dnešním komentáři mohl zopakovat to, co jsem již uvedl při hodnocení letošní podzimní aukce firmy Majer (viz MR2003/4). Z dosažených výsledků stojí za zmínku cena 46.000 Kč za známku 3 K znak tm. červená (Pof. 49a), a dále částka 30.000 Kč, kterou zaplatil nový majitel za zcela svěží známku 10 K parlament (Pof. 118). Důkazem toho, že i u této kontroverzní emise spolehlivě funguje zákon nabídky a poptávky, jsou úředně nevydané známky, o které je již delší dobu značný zájem. Prodaly se všechny položky, přičemž hodnota 1 K Franz Josef (Mi. 124, kat. Pofis tuto známku neuvádí) změnila majitele za 187.000 Kč! V této ceně byla bezesporu zohledněna i skutečnost, že známka byla v ČR prodávána vůbec poprvé.
Zájem o filatelistický materiál z let 1920–26 lze hodnotit jako přiměřený a dosažené ceny nijak výrazně nevybočily z obvyklého průměru. Prodaly se všechny nabídnuté položky emisí TGM 1920 a Husita, u dalších vydání (Holubice, OR, HaV, TGM 1923 i 1926) nedošlo k žádným výrazným cenovým výkyvům. U ostatních emisí ČSR I se jeví situace jako stabilizovaná, přestože trochu překvapivě zůstaly neprodány např. kvalitní aršíky „Kde domov můj?“ (Pof. A 283–4) s vyvolávací cenou 15.000 Kč nebo většina leteckých známek I. emise. Jako zcela mimořádnou lze naopak hodnotit dosaženou cenu 70.000 Kč, kterou zaplatil nový majitel za leteckou známku 24 Kč / 500 h (Pof. L 2B), s příčkovým podtypem IIa (ZP 46/2). nadprůměrný zájem byl též o čs. letecké celistvosti, dosažené ceny ale nijak neoslnily. Za zmínku však stojí souboj o doplatní známku Pof. DL 30D II. typ, (se stopou po nálepce), která byla přiklepnuta za 13.100 Kč! Aukce rovněž potvrdila, že zajímavých celistvostí vyplacených známkami z emise „SO 1920“ je na našem trhu skutečně poskrovnu a pokud se na aukci objeví, bývají dosažené ceny vysoké. Tentokrát za R-dopis do Švýcarska ze III. TO zaplatil nový majitel místo požadovaných 3.600 Kč rovných 14.000 Kč. Z celin byla nejvyšší částka zaplacena za maďarskou balíkovou průvodku s kolkem 10 f přetištěným mukačevským přetiskem ČSR (8.600 Kč). Ze solidní nabídky protektorátu Čechy a Morava (80 položek) zaujal zejména propagační aršík pro Červený kříž v hnědé barvě (Pof. PrA1a), přiklepnutý za 13.000 Kč. Nejzajímavější slovenskou položkou byla nezoubkovaná série železnice 1943 (Pof. 101–104N) ve vodorovných krajových dvoupáskách, vydražená za 18.000 Kč.
Odpolední část programu byla zahájena nabídkou revolučních přetisků 1945 a prodaly se téměř všechny položky. U položek Československa z let 1945–1992 přetrvává stagnace, dražší položky se prodávají jen jsou-li nabídnuty hluboko pod katalog. Položky České republiky se většinou prodaly za vyvolávací ceny, jen o známkové sešitky nikdo neprojevil zájem. Následoval blok různých pohlednic (celkem 155 položek), jejichž prodejnost činila 60 %. V porovnání s 34. aukcí (prodejnost pohlednic tehdy byla 35%) je to významné zlepšení. Poměrně dobře se prodávaly i celé sbírky a partie, s výjimkou ČSR II. U celistvostí zepelínové pošty přetrvává stagnace a cenový pokles. Zde je třeba otevřeně říci, že hlavní příčinou je malý počet sběratelů. Nové zájemce bude možné přilákat snad jen velmi nízkými cenami.
Z evropských států (přes 600 losů) tvořily těžiště nabídky již tradičně Německo (cca 120 položek) a zejména rakousko (téměř 200 losů), jehož prodejnost (50 %) ale zůstala za očekáváním. K již dříve obtížně prodejným poštovním formulářům nyní přibyly i známky vydané po roce 1945 a tak trochu nečekaně i celiny. Překvapivý byl naproti tomu zájem o Francii a prodaly se např. též všechny celistvosti Maďarska i Ruska. Z nabídnutých položek Švýcarska se prodalo jen 30 %. Ze Zámoří se největšímu zájmu těšily všechny celistvosti, malý zájem byl ale o položky USA.
Zákazníky, kteří se 35. aukce zúčastnili na dálku a poslali své nabídky písemně, potěšilo, že podrobné výsledky byly k dispozici na internetu (www.filatelie-klim.com) již druhý den po aukci. Aukční katalogy příštích sálových i písemných aukcí si mohou zájemci vyžádat telefonicky či faxem (542 211 931) nebo písemně na adrese Filatelie-Klim, P.O.Box 472, 660 72 Brno 2. Váš zajímavý filatelistický materiál můžete do některé z příštích aukcí nabídnout kdykoliv, nejlépe však po předchozí dohodě, v prodejně Česká 19/21, Brno.
28. aukce firmy PROFIL V pořadí již 28. aukci uspořádala firma PROFIL v sobotu 22. listopadu 2003 v pražském Parkhotelu. Celkem bylo nabídnuto přes 1.400 položek, přičemž těžištěm nabídky tentokrát byly nejrůznější zkusmé tisky čs. poštovních známek. Aukce byla poněkud překvapivě zaměřena na levnější materiál, více než polovina všech položek (727 losů) měla vyvolávací cenu do 1.000 Kč, některé položky dokonce pouhých 100 až 200 Kč. Pouze ve dvou případech přesáhla vyvolávací cena 100.000 Kč.
V dopolední části programu zaujala zejména nabídka Hradčan (téměř 100 losů). Největší zájem byl o rohový 12-blok ZT 20 h známky (Pof. 9, IIp) v červené barvě na křídovém papíru, jehož cena se z 1.800 Kč vyšplhala na 17.500 Kč. Vejprtské padělky 100 h, 200 h a 300 h ke škodě pošty se prodaly za 51.000 Kč a 30 h tmavě fialová s Hz 13đ : 13Đ (Pof. 13aA) za 28.000 Kč. Také ceny u archového materiálu Hradčan lze hodnotit jako nadprůměrné. U emise PČ 1919 se podařilo dosáhnout vysoké prodejnosti (90 %) jen díky tomu, že pořadatel tentokrát záměrně drahé položky do aukce nezařadil a u tzv. středního materiálu představovaly vyvolávací ceny jen cca 50–60 % katalogových. I tak zůstaly dosažené ceny opět hluboko pod katalogovými záznamy. Např. 50 h doplatní velké číslo (Pof. 71) byla prodána za 18.000 Kč (kat. Pof. 21.000,-), svěží 50 h doplatní malé číslo (Pof. 79) za 10.500 Kč (kat. 15.000,-) a doplatní 5 f černé číslo za 24.000 Kč (katalog 34.000,-). U emisí z 20. a 30. let nedošlo k větším cenovým výkyvům. Zkusmé tisky výplatních a příležitostných známek z tohoto období se prodávaly v rozpětí 1.800 až 6.000 Kč, zkusmé tisky leteckých známek emise 1930 pak v rozpětí 7.600 až 13.500 Kč za kus. Nejdražší položkou celé aukce byl celý PA 400 h z emise HaV 1920 (z TD 2) obsahující 10 dvojic II.+II. typ, požadovaná cena 150.000 Kč však nikoho nezaujala.
S určitým napětím se čekalo na to, jaké ceny budou dosaženy u položek Československa z let 1945–1992, nebo? aukce byla připravena ještě před vydáním nového katalogu Pofis. Dělat nějaké hlubší rozbory a závěry je zatím předčasné, proto uvádím u několika oblíbených položek výši dosažených cen: Košické malé kříže za 20.000 Kč (nový katalog 25.000,-), velké kříže za 20.500 Kč (kat. 30.000,-), aršík Zápotocký II. typ za 2.200 Kč (kat. 3.500,-), chybotisk 30 h Novotný za 1.800 Kč, resp. 2.600 Kč (kat. 3.500-,), 60 h Orszách II. typ za 3.200 Kč (kat. 4.000,-), desetibloky série Motýli 1961 za 3.900 Kč (kat. 4.800,-) a výplatní známka 1,60 Kčs Cheb na papíru oz (Pof.1485xb) za 9.600 Kč (kat. 10.000,-).
Odpolední část aukce zahájila nabídka více než 260 položek (!) různých zkusmých tisků ČSR II., které se prodaly v průměru za 500 až 700 Kč za kus. Z protektorátu Čechy a Morava byl největší zájem o výplatní známky 5 K, 6 K a 8 K A. Hitler s horními kupony (!), které získal významný sběratel za 20.000 Kč, a svislé meziarší hodnoty 8 K též za 20.000 Kč. Zkusmé tisky výplatních známek z let 1939 a 1940 se prodaly za cca 4.000 Kč za kus, ceny neupotřebených terezínských známek kolísaly od 4.700 Kč do 7.000 Kč. Z České republiky bylo nabídnuto 54 losů; jejich prodejnost však byla jen 75%, nebo? zájem o automatové známky byl minimální.
Nejzajímavější částí celé aukce byla již tradičně dražba celých sbírek a partií (cca 170 položek), o které byl mimořádný zájem. Např. nádherná sbírka Bosny a Hercegoviny z let 1879–1918 s vyvolávací cenou 100.000 Kč změnila majitele za 180.000 Kč, hezká sbírka Ruska a SSSR z let 1866–1938 (včetně aršíku Výstava 1932) byla přiklepnuta za 165.000 Kč, řada sbírek se prodala za několikanásobky vyvolávacích cen. Dosažené ceny za sbírky ČSR II naopak potvrdily jejich cenový pád. Prodaly se totiž jen za 17–22 % katalogových cen, partie ještě levněji. Menší sklad v ceně 147.000 Kč se podařilo prodat za 23.500 Kč, tj. necelých 16 % katalogu!
Z evropských zemí se dobře prodávaly položky Anglie (např. razítkovaná 5 Libra z r. 1882 za 29.000 Kč), Francie a Itálie. Z nabídnutých položek Německa (44 losů) zaujala zejména populární „saská trojka“ (Mi. 1), výsledná cena 26.000 Kč je však nízká. U oblíbeného Rakouska (téměř 100 losů) překvapil zájem o emise ze 30. let. Naopak ceny zaplacené za zepelínové celistvosti lze hodnotit jako podprůměrné. Ze zámoří zaujala ojedinělá kolekce klasických známek Mysu dobré naděje (Michel č. 1–3), prodalo se všech 11 položek. Aukci lze bezesporu hodnotit jako úspěšnou, celková prodejnost přesáhla 93 %, což je ojedinělé. Rozhodující vliv na tento výsledek má zřejmě politika relativně nízkých vyvolávacích cen. Kompletní výsledková listina 28. aukce byla uveřejněna ve Filatelii 2003/12 a je k dispozici i na internetu (www.stamps.cz). Příští 29. aukce byla ohlášena na duben 2004.

Vladimír DražanObrázky: