Jaroslav Benda jinak

-->

MERKUR 6/2001 - Autor: Jiří Stupka

Jaroslav Benda (obr. 1) se narodil v Praze 27. dubna 1882 a zemřel tamtéž 12. ledna 1970. Studoval na UMPRUM v Praze u profesora Hofbauera. V letech 1907 – 1912 redigoval časopis „Světozor“. Byl profesorem Vyšší uměleckoprůmyslové školy. Kromě známkové tvorby se zabýval problematikou typografie, knižních úprav, leptaných skel, bankovek a mincí. V první soutěži na bankovky navrhoval pětikorunu s Komenským, dodatečně po soutěži padesátikorunu „Rozsévač“ s Františkem Kyselou a mědirytinu pro stokorunu s Maxem Švabinským. Podílel se na kresbě pro korunu s Vratislavem Brunnerem, která nebyla vydána, protože bylo rozhodnuto, že bude kovová a ražba bude provedena v Kremnici. Dále pracoval na dvacetikoruně s kresbou Františka Palackého. S Otakarem Španielem navrhl a zpracoval podobu malého, středního a velkého státního znaku. V roce 1923 pracoval s O. Španielem na zlatém dukátu a v roce 1928 předložil model kovové dvacetikoruny.
V roce 1920 vypracoval návrhy na známky Červeného kříže, které nebyly vydány. Ministerstvo pošt přistoupilo na přetištění již vydaných známek emise Hradčany hodnot 40 a 60 haléřů. Tyto dvě hodnoty byly ze stávajících tiskových desek tištěny v jiné barvě než původně vydané známky, hodnota 40 hal v barvě olivově žluté a hodnota 60 hal v barvě světle zelené. Třetí známkou byla hodnota 125 hal v původní barvě s portrétem prezidenta T. G. Masaryka (obr. 2).
Přetisk na těchto známkách je dvojího druhu. Pro hodnoty 40 a 60 hal navrhl Alois Mudruňka kresbu v podobě čela dětské kolébky s křížem a nápisem 20 haléřů. Známka 125 hal byla opatřena jednoduchým přetiskem číslice 25 umístěné mezi dva kříže (obr. 3). Oba přetisky jsou u vydaných známek v barvě červené (obr. 4). Tyto přetiskové známky byly vydány 15. prosince 1920.
Jaroslav Benda navrhl dvě známky v hodnotách 30 a 40 hal. Na prvním návrhu hodnoty 30 hal je stylizovaná kresba kříže a pod ní lev z podoby státního znaku. Pod lvem je datum 15-20.V.1920. V horním oblouku je nápis Československá pošta. Velikost prvního návrhu je 44,0x54,0 mm a 48,2x58,2 mm (obr. 5).
V druhém návrhu hodnoty 40 hal je alegorická postava ženy vlevo a chlapce s berlí vpravo. Vlevo dole je stylizovaná kresba kříže a pod ní datum 15-20.V.1920. Nápis Československá pošta je buď v oblouku nebo ve dvou řádcích. Kresba je provedena bělobou na vínově červeném silnějším papíru. Velikost druhého návrhu je 46,0x59,5 mm (obr. 6). Pro Červený kříž Jaroslav Benda navrhoval dobročinnou příplatkovou nálepku. Kresba tužkou na zeleně tónovaném papíru ve velikosti 148x227 mm (obr. 7) má pod křížem monogram ČS. Nápis Československý červený kříž je kolem monogramu ČS do tvaru písmene U. V dolní části je hodnota 10.
V roce 1920 vydaná dobročinná nálepka s hodnotou 1 Kč má velikost obrazové části 22,2x26,4 mm. Je velmi podobná návrhu z obr. 5. Liší se pouze hodnotovým údajem a má v oblouku nápis „Pozdrav lidu“. Na spodním okraji je monogram B (obr. 8).
O použití dobročinné známky v hodnotě 1 Kč se můžeme přesvědčit na obchodním dopisu fy. Fr. Tschochner, závod železářský, Praha II, Vodičkova ulice (obr. 9). Dopis je frankován známkou 60 hal Osvobozená republika (porto za dopis v místě) a dobročinnou nálepkou hodnoty 1 Kč. Strojové razítko s datem 1. dubna 1921 má text „Červený kříž pro zdraví lidu 1921. 26. března – 9. dubna“.

Jiří Stupka

Použitá literatura:
Poche: E.: Encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1975.
Karásek, J. – Michele, A. – Svoboda, B.: Monografie československých známek. NADAS, Praha 1971.