Padělky přetisku SO 1920

-->

MERKUR 6/2000 - Autor: Jan Karásek, A.I.E.P.

Dosti často jsou ke zkoušení pravosti předkládány čs. známky, zvláště emise Hradčan, s padělaným přetiskem SO 1920. Různé druhy padělků byly již několikrát popsány v odborných časopisech i knižních publikacích. Dnes předkládáme našim čtenářům zcela nový objev padělků, a to u nejhledanějších dvou hodnot – 10 h zelené a 20 h červené, obou nezoubkovaných. U těchto dvou hodnot je známo mnoho druhů padělků, kde základní známky byly padělány a na ně byl dodatečně proveden padělaný přetisk SO 1920. Pokud byly a jsou nalezeny padělky přetisku u těchto dvou hodnot na pravých známkách (neupotřebených nebo upotřebených), jedná se v naprosté většině o známky s odstřiženou perforací. Výjimečnost současného nálezu zobrazených dvou hodnot dokládá skutečnost zjištěná po delším zkoušení, že přetisk je padělán, a to velmi dokonale. Rozdíly v kresbě oproti pravému přetisku nacházíme v nepatrně větší výšce písmen SO a číslice 1920, a také v některých menších detailech tvaru písmen a číslice. Je také velmi zajímavé, že padělatel použil pro obě hodnoty pouze jeden, naprosto stejný štoček. Nebezpečnost podobných padělků je značná, zvláště pokud jde o uvedené dvě hodnoty. V tomto případě padělatel použil základní pravé známky v ceně asi 4 000 Kč, aby „vyrobil“ padělky v hodnotě asi 25 000 Kč. Sběratelskou veřejnost je proto třeba varovat a upozornit na uvedené skutečnosti.

Jan Karásek, A.I.E.P.

Literatura: J. Karásek: Československé poštovní známky a jejich padělky 1918 – 1939. Merkur Revue 1998.
Der Autor beschreibt den neuen Fund einer Fälschung des Aufdruckes SO 1920 auf echten ungezähnten 10 h und 20 h Marken. Es geht um eine sehr gefährliche Fälschung.
The author presents the new find of a counterfeited overprint SO 1920 on the 10 h a 20 h genuine imperforate stamps. The counterfeited overprint belongs among the very dangerous kinds of this sort.Obrázky: