Obsah

-->

MERKUR 5/2016

Z OBSAHU
 • (1) Z Popolušky kráľovná
 • (3) Výplatné známky veľkého formátu Tatry 1927
 • (6) Spešninové známky Rakúska 1916
 • (8) Přestupný rok na emisi 1850
 • (10) Sto rokov poštovej známky 1840 – 1940
 • (14) Vyznamenání USA
 • (17) Francouzské celiny
 • (20) Indické státy – Džhaláwar
 • (22) Afghánistán – Bucharský konzulát
 • (23) Známkové země – Dougherty Hesperies a Walvis Bay
 • (IV) Monografie Hirsch-Franěk 1958 – Známky letecké

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Vom Aschenbrödel zur Königin
 • (3) Freimarken im Großformat - Tatry 1927
 • (6) Schnellgutmarken von Österreich 1916
 • (8) Schaltjahr auf der Ausgabe 1850
 • (10) Hundert Jahre der Briefmarke 1840 - 1940
 • (14) Orden der USA
 • (17) Französische Ganzsachen
 • (20) Indische Staaten - Jhalawar
 • (22) Afghanistan - Bukhara-Konsulat
 • (23) Briefmarkenländer - Dougherty Hesperies und Walvis Bay
 • (IV) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Flugpostmarken

FROM THE CONTENTS

 • (1) From Cinderella to the Queen
 • (3) Postage stamps of large size - Tatry 1927
 • (6) Express parcel stamps of Austria 1916
 • (8) Leap Year on Issue 1850
 • (10) Centennial anniversary of postage stamps 1840 - 1940
 • (14) Orders of the United States of America
 • (17) French postal stationery
 • (20)Indian States - Jhalawar
 • (22) Afghanistan - Bukhara Consulate
 • (23) Stamp countries - Dougherty Hesperies and Walvis Bay
 • (IV) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - Airmail stamps