Obsah

-->

MERKUR 5/2015

Z OBSAHU

 • (1) Colis Postal - Colis Postaux - Poštové balíčky
 • (3) Máš tu českou „raritu“?
 • (5) Ověřování pravosti aršíku Zápotocký
 • (7) Hodnota 1 Kč TGM 1925 – poštové použitie
 • (10) Nástupnické státy – Maďarská republika
 • (14) Dvojitá moletáž pri známkach 5 Kč z emisie Hrady 1932
 • (15) 59. aukce Filatelie Klim
 • (20) Francie a francouzské celiny
 • (24) NOVÉ ZNÁMKY

AUS DEM INHALT

 • (1) Colis Postal - Colis Postaux - Postpäckchen
 • (3) Hast Du die tschechische „Rarität“?
 • (5) Prüfung der Echtheit des Blocks „Zápotocký“
 • (7) Der Wert 1 Kč TGM 1925 – postalische Verwendung
 • (10) Nachfolgerstaaten – Ungarische Republik
 • (14) Doppelte Molettierung der Marken 5 Kč der Ausgabe Burgen 1932
 • (15) 59. Auktion Filatelie Klim
 • (20) Frankreich und französische Ganzsachen
 • (24) NEUE BRIEFMARKEN

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Colis Postal - Colis Postaux – postal parcels
 • (3) Do you have the Czech „rarity“?
 • (5) Expertizing the minisheet „Zápotocký“
 • (7) The value 1 Kč TGM 1925 – postal use
 • (10) Successor states – Hungarian Republic
 • (14) Double moletting of the stamps 5 Kč of the Castles 1932 issue
 • (15) 59. Auction Filatelie Klim
 • (20) France and French postal stationery
 • (24) NEW STAMPS